Az angol középfok: comparative, és a felsőfok: superlative. Az angol melléknevek fokozásánál három eset lehetséges.

Melléknév fokozás: A rendhagyó

 • good (jó) – better (jobb) – best (legjobb)
 • bad (rossz) – worse (rosszabb) – worst (legrosszabb)
 • little (kevés) – less (kevesebb) – least (legkevesebb)
 • many/much (sok) – more (több) – most (legtöbb)

És két szabályos, az első esetnél a középfoknál „er”-t, a felsőfoknál pedig „est”-et kapcsolunk a melléknévhez:

 • clean (tiszta) – cleaner (tisztább) – cleanest (legtisztább)
 • new (új) – newer (újabb) – newest (legújabb)
 • dark (sötét) – darker (sötétebb) – darkest (legsötétebb)

Az IMPREVO 46. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a melléknév fokozással, valamint gyakorolhatod is.
Megnézem a leckét!

A második esetnél a melléknév alakja nem változik, középfoknál „more”, felsőfoknál pedig „most” kerül a szó elé:

 • useful (hasznos) – wonderful (csodálatos)
 • more useful (hasznosabb) – more wonderful (csodálatosabb)
 • most useful (leghasznosabb) – most wonderful (legcsodálatosabb)

Bár biztosat nem lehet mondani, de szerencsére vannak irányvonalak arra vonatkozólag, hogy melyik angol melléknév a három közül melyik kategóriába esik. A rendhagyókra sajnos nincs szabály, a szótárra kell hagyatkozni. Az egyszótagú melléknevek általában az „er+est” kategóriába esnek, a rendhagyókat kivéve. A három vagy annál több szótagú melléknevek a „more+most” kategóriába esnek, a kétszótagúak pedig eléggé változóak, természetesen vagy „er+est+ vagy „more+most” kategória.

Mindazonáltal vannak melléknevek, amelyek használhatnak „er+est”-et vagy „more+most”-ot is. De arra figyelj, hogy ne keverd a kettőt pl. egy esszében.

 • simple (egyszerű) – clever (okos)
 • simpler/more simple (egyszerűbb) – cleverer/more clever (okosabb)
 • simplest/most simple (legegyszerűbb) – cleverest/most clever (legokosabb)

Tehát, ha írsz valamit és úgy döntesz, hogy a „more simple”-t használod, akkor ugyanabban az írásban ne használd a „simpler”-t és a „simplest”-et se, csakis a „ more simple”-t , ill. „most simple”-t.

Betűzési szabályok

A rendhagyókról és a „more+most” szerkezetet használó mellékneveknél nincs miről írni. De az „er+est”-et használóknál vannak bizonyos betűzési szabályok, amiket nem árt észben tartani.

Az „e”-re végződő melléknevek ilyenkor csak „r”-t és „st”-t kapnak:

 • brave (bátor) – braver (bátrabb) – bravest (legbátrabb)

Az „y”-ra végződő mellékneveknél az „y”-ból „i” lesz és ezután „er/est”:

 • dirty (piszkos) – dirtier (piszkosabb) – dirtiest (legpiszkosabb)
 • happy (boldog) – happier (boldogabb) – happiest (legboldogabb)

Ha az egyszótagú melléknév magánhangzója után csupán egy darab mássalhangzó áll a mondat végén, akkor a mondatot záró mássalhangzót meg kell kettőzni és utána jön az „er/est”:

 • big (nagy) – bigger (nagyobb) – biggest (legnagyobb)
 • thin (vékony) – thinner (vékonyabb) – thinnest (legvékonyabb)