Az ebben a kategóriában található bejegyzésekben összeszedtük a legfontosabb angol nyelvtani elemeket és rövid magyarázatot is mellékelünk hozzájuk. Az IMPREVO leckéiben természetesen sokkal többet tudhatsz meg róluk, ez a “kisokos” csupán arra szolgál, hogy gyorsan rá tudj keresni egy nyelvtani fogalomra alapvető információszerzés céljából.

A főnevek megszámlálhatósága

By | június 16th, 2016|Nyelvtani kisokos|

Angolban megkülönböztetünk megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket. Megszámlálható főnév pl. a narancs „orange”, mert képesek vagyunk megszámolni hány darab narancs van pl. az ebédlőasztalon levő tálban. Ezzel szemben pl. a tej „milk” megszámlálhatatlan, hiszen nem tudjuk megszámolni pl. a tejet, ami a konyhában levő tálba van kiöntve. Röviden és tömören ez különbözteti meg a megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket egymástól. Fontos megkülönböztetni a megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket, hiszen más-más nyelvtanin szabályok vonatkoznak rájuk. […]

A főnevek neme (The gender of nouns)

By | június 16th, 2016|Nyelvtani kisokos|

Itt nem a nyelvtani nemről van szó, mint pl. a német (der, die, das) esetében, csupán arról, hogy az angol nyelv is megkülönbözteti az élőlényeket nemeik szerint. Vannak „hímnemű” főnevek: [...]

Visszaható névmások (Reflexive pronouns)

By | június 14th, 2016|Nyelvtani kisokos|

Visszaható névmásokat akkor használunk, amikor a cselekvés „visszahat” annak kivitelezőjére.

Birtokos névmások (Possessive pronouns)

By | június 14th, 2016|Nyelvtani kisokos|

A birtokos determinánsokkal/melléknevekkel ellentétben, a birtokos névmások után nem tesszük ki a „birtokot”. A magyar birtokos névmások ugyanúgy működnek, mint angol társaik, nézzük a táblázatokat: […]

Személyes névmások tárgyesete (Object pronouns)

By | június 14th, 2016|Nyelvtani kisokos|

Az angolban a tárgy esetet a magyartól eltérően nem raggal, hanem a szó egy teljesen más alakjával jelöljük.

Birtokos személyjelek (Possessive determiners/adjectives)

By | június 14th, 2016|Nyelvtani kisokos|

Ebben a bejegyzésben a névmásokkal jelölt birtokviszonyról lesz szó.

A Birtokos melléknév

By | január 1st, 2016|Nyelvtani kisokos|

A magyar birtokos személyjellel hozható párhuzamba, maradjunk azonban a birtokos melléknév kifejezésnél.

A Névmás

By | december 29th, 2015|Nyelvtani kisokos|

Pronoun: névmás. A névmások főneveket helyettesíthetnek. Több fajtájuk van.

Az Angol Névelő

By | december 28th, 2015|Nyelvtani kisokos|

Az angolban (csakúgy, mint a magyarban) van határozott (definite article) és határozatlan (indefinite article) névelő. Ebben a cikkben mindkettőt megnézzük.

Módbeli segédige, segédige és a főige

By | december 28th, 2015|Nyelvtani kisokos|

A Vonzatos igéket és a Rendhagyó igéket már korábban megnéztük. Most röviden áttekintjük, hogy mi a szerepe a módbeli segédigének, a segédigének és a főigének a mondatban.

Töltés ...