Preposition: elöljárószó, prepozíció. A prepozíciókkal élőlények/tárgyak térbeli viszonyát fejezhetjük ki (pl. “IN the box” : a dobozBAN), de előfordul az is, hogy egy “phrasal verb” (vonzatos ige) vonzata prepozíció (pl. “switch ON” : bekapcsol).

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük az elöljárószavakat:

Prepositions
Prepozíciók/Elöljárószavak
The cat is in the box. A macska a dobozban van.
The shop is next to the bank. Az üzlet a bank mellett van.