Adjective: melléknév. A melléknevekkel külső és belső tulajdonságokat írhatunk le.

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a melléknevet:

Angol mondat Magyar mondat
Anna is beautiful. Anna szép.
Paul is handsome. Paul jóképű.

Adverb: határozó(szó). A határozók az igék, melléknevek vagy más határozók jelentését módosítják, pontosítják. A határozók kifejezik, hogy egy cselekvés hogyan, milyen gyakran, mikor, hol, megy végbe. A határozó nem mindig egyetlen szóból áll.

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a határozókat:

Adverb
Határozó(szó)
Példamondat A határozó szerepe
Adverb of manner
Módhatározó
I drive slowly.
Lassan vezetek.
A határozó módosítja az ige
jelentését és megmutatja
hogyan vezetek.
Adverb of place
Helyhatározó
Sue is swimming in the river.
Sue a folyóban úszik.
A határozó pontosítja, hogy hol
megy végbe a cselekvés.
Adverb of degree
Fokhatározó
The driver is very careful.
A sofőr nagyon óvatos.
A határozó pontosítja, hogy a
sofőr mennyire óvatos.
Adverb of frequency
Gyakoriságot kifejező határozó
I often play football.
Gyakran focizom.
A határozó pontosítja, hogy
milyen gyakran megy végbe
a cselekvés.
Adverb of time
Időhatározó
John went home yesterday.
John tegnap hazament.
A határozó pontosítja, hogy
mikor ment végbe a cselekvés.