Syllabus

A “Syllabus” nem más, mint az IMPREVO jelenlegi tananyaga egy táblázatos, könnyen áttekinthető formában. Itt látod, hogy melyik leckében milyen modulok vannak és milyen témákat dolgozunk fel az adott leckében. Ha van aktív előfizetésed, akkor kattints bármelyik lecke számára és kezdheted is a tanulást. Ha még nem vagy előfizetőnk, akkor csak az “INGYENES”-el megjelölt leckéket tudod megnézni.

1. lecke
Szókincs: Találkozás, foglalkozások, személyes névmások
Nyelvtan: “I am…/You are…” kezdetű mondatok
Hallás utáni szövegértés: Greeting each other / Egymás üdvözlése
Olvasott szövegértés: Introducing oneself / Bemutatkozás
Íráskészség: Az “I” személyes névmás
Funkcionális nyelv: Számok 0-10-ig
2. lecke
Szókincs: Foglalkozások, nemzetiségnevek
Nyelvtan: “He / She / It is” kezdetű mondatok
Hallás utáni szövegértés: Getting to know each other I. / Megismerni egymást I.
Olvasott szövegértés: Jobs / Állások
Funkcionális nyelv: Számok 11-20-ig
3. lecke
Szókincs: Család, foglalkozások
Nyelvtan: Személyes névmások: “We / You / They are” kezdetű mondatok
Hallás utáni szövegértés: Meeting a foreign person / Találkozás egy külföldivel
4. lecke
Szókincs: Melléknevek
Nyelvtan: Kérdések a “be” használatával
Hallás utáni szövegértés: At the reception / A recepción
Olvasott szövegértés: Exchange students in Hungary / Cserediákok Magyarországon
Íráskészség: Melléknevek, melyeket nagybetűvel írunk
Funkcionális nyelv: Számok 21-100-ig
5. lecke
Szókincs: Melléknevek
Nyelvtan: Tagadó mondatok a “be”-vel
Hallás utáni szövegértés: Friendly discussion / Baráti társalgás
Olvasott szövegértés: Introducing two families / Két család bemutatása
6. lecke
Szókincs: Színek, főnevek
Nyelvtan: Főnevek, határozott és határozatlan névelők
Hallás utáni szövegértés: Getting to know each other II. / Megismerni egymást II.
Íráskészség: A főnevek többesszáma
Funkcionális nyelv: Nevek
7. lecke
Szókincs: Otthon, elöljárószavak
Nyelvtan: “There is/are”; elöljárószavak
Olvasott szövegértés: Janes’s school / Jane iskolája
Funkcionális nyelv: How do you do?
8. lecke
Szókincs: Étel, ital
Nyelvtan: Mutató névmások
Hallás utáni szövegértés: What’s your favourite food? I. / Mi a kedvenc ételed? I.
Funkcionális nyelv: Hivatalos & nem hivatalos nyelvhasználat
9. lecke
Szókincs: Család
Nyelvtan: Birtoklás
Hallás utáni szövegértés: Jelena and Brian’s room / Jelena és Brian szobája
Funkcionális nyelv: Búcsúzkodás
10. lecke
Szókincs: Város, kultúra
Nyelvtan: “Some/a lot of/lots of/any” használata; “There is/are” típusú mondatok tagadása
Olvasott szövegértés: Canterbury and Moscow / Canterbury és Moszkva
Funkcionális nyelv: Nice to meet you!
11. lecke
Szókincs: Család
Nyelvtan: Birtoklás: “have/has (got)”
Olvasott szövegértés: How big is your family? / Milyen nagy a családod?
Funkcionális nyelv: Személyi titulusok
12. lecke
Szókincs: Melléknevek
Nyelvtan: Melléknevek
Hallás utáni szövegértés: Friendly chat I. / Baráti csevegés I.
13. lecke
Szókincs: Módhatározók, melléknevek
Nyelvtan: Módhatározók
Hallás utáni szövegértés: Friendly chat II. / Baráti csevegés II.
Íráskészség: Az “-ly“-ra végződő módhatározók
Funkcionális nyelv: Idő I.
14. lecke
Szókincs: Sport, igék
Nyelvtan: Egyszerű jelen; az alany
Hallás utáni szövegértés: What is your favourite sport? / Melyik a kedvenc sportod?
Íráskészség: A módhatározó helye a mondatban
Funkcionális nyelv: Idő II.
15. lecke
Szókincs: Zene
Nyelvtan: “Do & does”
Hallás utáni szövegértés: What is your favourite food? II. / Mi a kedvenc ételed? II.
Funkcionális nyelv: Idő III.
16. lecke
Szókincs: Reggeli rutin
Nyelvtan: A reggeli rutin kifejezése egyszerű jelennel
Olvasott szövegértés: What’s your daily routine? / Mi a reggeli rutinod?
Funkcionális nyelv: Idő IV.
17. lecke
Szókincs: Országok, nemzetiségek
Nyelvtan: Kérdések “do”-val; rövid válaszok “do & be”
Hallás utáni szövegértés: Meet James & Paul / Találkozz James-el és Paul-al
18. lecke
Szókincs: WH szavak, foglalkozások
Nyelvtan: WH kérdések: “who / what / where”
Olvasott szövegértés: People and their jobs / Emberek és a munkájuk
19. lecke
Szókincs: Igék
Nyelvtan: “I like …”; gerund; alany, ige, tárgy
Olvasott szövegértés: Rebecca & Cesar
Íráskészség: Gerund
Funkcionális nyelv: Sorszámnevek I.
20. lecke
Szókincs: Gyakoriságot kifejező határozók
Nyelvtan: Gyakoriságot kifejező határozók
Hallás utáni szövegértés: Felipe in Perth / Felipe Perth-ben
Íráskészség: A gyakoriságot kifejező határozók helye a mondatban
21. lecke
Szókincs: Igék
Nyelvtan: Képesség kifejezése a “can” módbeli segédigével
Hallás utáni szövegértés: Strange facts about animals / Fura tények az állatokról
22. lecke
Szókincs: Közlekedés, város
Nyelvtan: Elöljárószavak: “in / at / on
Olvasott szövegértés: Chad Kroeger
23. lecke
Szókincs: Foglalkozások, melléknevek, évszakok
Nyelvtan: Egyszerű múlt
Hallás utáni szövegértés: Famous people / Híres emberek
Íráskészség: Az időhatározók helye a mondatban
24. lecke
Szókincs: Igék (rendhagyó & szabályos)
Nyelvtan: Egyszerű múlt: rendhagyó és szabályos igék
Olvasott szövegértés: How he met my grandma / Hogyan találkozott a nagymamámmal
Íráskészség: Rendhagyó igék V2-es alakja
Funkcionális nyelv: Sorszámnevek II.
25. lecke
Szókincs: Igék, hét, napszakok
Nyelvtan: Kérdés és tagadás egyszerű múlttal
Olvasott szövegértés: The first President of the USA / Az USA első elnöke
26. lecke
Szókincs: Állatok, város, természet
Nyelvtan: “There was/were …” kezdetű mondatok
Hallás utáni szövegértés: Vacation in Atrani / Vakáció Atraniban
27. lecke
Szókincs: Határozók, melléknevek
Nyelvtan: “Every & very”
Olvasott szövegértés: Daily life of a Native American woman / Egy amerikai őslakosnő mindennapjai

28. lecke
Szókincs: Igék, melléknevek, főnevek
Nyelvtan: Kérdések a “have got” szerkezettel
Hallás utáni szövegértés: Brainstorming / Ötletelés
29. lecke
Szókincs: Igék
Nyelvtan: Időhatározók
Olvasott szövegértés: Paul’s best date / Paul legjobb randija
Funkcionális nyelv: Nagy számok
30. lecke
Szókincs: Étel
Nyelvtan: Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
Hallás utáni szövegértés: Eating habits / Étkezési szokások
31. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Some, any, lot of, much, many, a little, a few”
Hallás utáni szövegértés: Eating / Étkezés
32. lecke
Szókincs: Étterem
Nyelvtan: “Can & Would like”
Hallás utáni szövegértés: Drinking / Italozás
Funkcionális nyelv: Az étteremben
33. lecke
Szókincs: Házimunka
Nyelvtan: Folyamatos jelen
Hallás utáni szövegértés: Housework / Házimunka
Íráskészség: A brit és amerikai betűzés
34. lecke
Szókincs: Igék
Nyelvtan: Egyszerű vagy folyamatos jelen?
Olvasott szövegértés: Angela & Patrick
35. lecke
Szókincs: Igék, gerund
Nyelvtan: “Present participle; gerund; infinitive”
Hallás utáni szövegértés: Hobbies / Hobbik
36. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Be going to” szerkezet
Hallás utáni szövegértés: New Year’s resolutions / Újévi fogadalmak
37. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Egyszerű jövő
Olvasott szövegértés: A letter from the past about the future / Egy levél a múltból a jövőről
Funkcionális nyelv: Útbaigazítás I.
38. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “May & might”
Hallás utáni szövegértés: Free time / Szabadidő
39. lecke
Szókincs: Földrajz, igék
Nyelvtan: Befejezett jelen
Hallás utáni szövegértés: Travelling / Utazás
Funkcionális nyelv: Booking a hotel room / Hotelszoba foglalás
40. lecke
Szókincs: Egészség, testrészek
Nyelvtan: Befejezett jelen vagy egyszerű múlt?
Olvasott szövegértés: Recovering from surgery / Felépülés egy műtétből
41. lecke
Szókincs: Utazás
Nyelvtan: Lehetőség kifejezése a “can” módbeli segédigével
Hallás utáni szövegértés: Travelling to London / Utazás Londonba
Funkcionális nyelv: Évszámok és dátumok
42. lecke
Szókincs: Sport
Nyelvtan: Múltbeli képesség/lehetőség kifejezése a “could” módbeli segédigével
Hallás utáni szövegértés: Gary’s story / Gary története
43. lecke
Szókincs: Egészség
Nyelvtan: A “should” módbeli segédige
Hallás utáni szövegértés: At the doctor / Az orvosnál
44. lecke
Szókincs: Kultúra, égtájak
Nyelvtan: Felszólító mód
Olvasott szövegértés: Iran / Irán
45. lecke
Szókincs: Ruházat
Nyelvtan: “One(s)”; fokhatározók
Hallás utáni szövegértés: Shopping / Vásárlás
46. lecke
Szókincs: Állatok, melléknevek
Nyelvtan: Melléknevek fokozása
Olvasott szövegértés: Humans vs. animals I. / Emberek az állatok ellen I.
Íráskészség: Közép- és felsőfokú melléknevek
47. lecke
Szókincs: Állatok
Nyelvtan: Birtokos névmások; hasonlítás
Olvasott szövegértés: Humans vs. animals II. / Emberek az állatok ellen II.
48. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Another, other, the other”
Hallás utáni szövegértés: At the pub / A kocsmában
Funkcionális nyelv: A kocsmában
49. lecke
Szókincs: Szülinap, határozatlan névmások
Nyelvtan: Határozatlan névmások
Olvasott szövegértés: Happy birthday! / Boldog születésnapot!

50. lecke
Szókincs: Iskola
Nyelvtan: Az “infinitive of purpose” szerkezet
Hallás utáni szövegértés: University students / Egyetemi hallgatók
Íráskészség: Központozás
51. lecke
Szókincs: Statikus igék
Nyelvtan: Statikus igék
Hallás utáni szövegértés: Likes & dislikes / Szeretek, nem szeretek
Funkcionális nyelv: Egyetértés & egyet nem értés
52. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: Folyamatos múlt
Olvasott szövegértés: A memorable anniversary / Egy emlékezetes évforduló
Funkcionális nyelv: Asking for directions II. / Útbaigazítás II.
53. lecke
Szókincs: Testrészek, melléknevek
Nyelvtan: Az “-ing”-re és “-ed”-re végződő melléknevek
Olvasott szövegértés: 7 amazing facts about your body / 7 elképesztő tény a testedről
54. lecke
Szókincs: Tudomány
Nyelvtan: A szenvedő szerkezet
Hallás utáni szövegértés: Animal research / Állatkísérletek
Íráskészség: Commas for lists / Vesszőhasználat: felsorolás
55. lecke
Szókincs: Munka
Nyelvtan: A jövő kifejezése egyszerű és folyamatos jelennel
Hallás utáni szövegértés: Mr. Burnham’s schedule / Mr. Burnham programja
Íráskészség: Vesszőhasználat: önálló tagmondatok
56. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Szerkezetek a jövőbeli tervek kifejezésére
Hallás utáni szövegértés: Plans for the future / Tervek a jövőre
Funkcionális nyelv: Vonatjegy vásárlás
57. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: A “be able to” és a “will” a jövő kifejezésére
Olvasott szövegértés: No more language barriers? / Nincs több nyelvi korlát?
58. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Ígéretek “will”-lel; felajánlás a “will & can” használatával; “shall”
Hallás utáni szövegértés: Modifying a reservation / Foglalás módosítása
59. lecke
Szókincs: Esküvő
Nyelvtan: “Before/after/when/as soon as/until”
Olvasott szövegértés: Preparing for the wedding / Felkészülés az esküvőre
60. lecke
Szókincs: Háztartás
Nyelvtan: A “Just/still/yet/already/before” használata a befejezett jelennel
Hallás utáni szövegértés: Interview with a stay-at-home dad / Interjú egy “kispapával”
61. lecke
Szókincs: Foglalkozások
Nyelvtan: Befejezett jelen + “since, for, how long”
Hallás utáni szövegértés: A nurse and a fireman / Egy nővér és egy tűzoltó
62. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Az egyszerű és a befezett múlt
Hallás utáni szövegértés: Moving to another city / Költözés egy másik városba
63. lecke
Szókincs: Tudomány
Nyelvtan: 0. és 1. típusú feltételes mondatok
Olvasott szövegértés: Two cool experiments you can do at home / Két szuper kísérlet, amit otthon is elvégezhetsz
64. lecke
Szókincs: Szerencsejáték, igék
Nyelvtan: 2. típusú feltételes mondatok; “if I was/were you”; “would”
Hallás utáni szövegértés: If I won the lottery …. / Ha megnyerném a lottót ….
65. lecke
Szókincs: A hét napjai, háztartás
Nyelvtan: “Have to”; “had to”; “will have to”
Olvasott szövegértés: Things you have to do before you die I. / Dolgok, amiket meg kell tenned, mielőtt meghalnál II.
66. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Must”
Olvasott szövegértés: Things you have to do before you die II. / Dolgok, amiket meg kell tenned, mielőtt meghalnál II.
67. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Used to”
Hallás utáni szövegértés: Changing habits / Szokások megváltoztatása
68. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Függő beszéd
Hallás utáni szövegértés: Romance in Hawaii / Románc Hawaiin
69. lecke
Szókincs: Utazás, város
Nyelvtan: “Would rather/would like to/want”
Olvasott szövegértés: Invitation to Perth / Meghívás Perth-be
70. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Vonatkozói mellékmondatok
Hallás utáni szövegértés: Conchita Cintrón
Íráskészség: Informális levél: Általános bevezető
71. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: “A lot/much/a bit”; hasonlítás; a “so/such…that” szerkezet
Olvasott szövegértés: Giant trees / Hatalmas fák
Íráskészség: Informális levél: Struktúra
72. lecke
Szókincs: Egészség
Nyelvtan: “Too much/many; enough”
Hallás utáni szövegértés: Bad habits / Rossz szokások
73. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “So & neither”
Hallás utáni szövegértés: Strangers at the airport / Idegenek a reptéren
74. lecke
Szókincs: “Phrasal verbs”
Nyelvtan: “Phrasal verbs”
Olvasott szövegértés: Environmental protection / Környezetvédelem
75. lecke
Szókincs: Kifejezések a “do, make, take” szavakkal
Nyelvtan: Kifejezések a “do, make, take” szavakkal
Hallás utáni szövegértés: Plans for the weekend / Tervek a hétvégére

76. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Névelők
Olvasott szövegértés: Why do we call a sandwich a “sandwich”? / Miért hívjuk a szendvicset “szendvicsnek”?
77. lecke
Szókincs: Tudomány
Nyelvtan: Elöljárószavak II.
Olvasott szövegértés: Global warming – is it really a big issue? I. / Globális felmelegedés – tényleg olyan nagy probléma? I.
78. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Elöljárószavak III.
Olvasott szövegértés: Global warming – is it really a big issue? II. / Globális felmelegedés – tényleg olyan nagy probléma? II.
79. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Elöljárószavak: “in, at, on” II.
Hallás utáni szövegértés: Cancelling a hotel reservation / Hotelfoglalás lemondása
80. lecke
Szókincs: Internet, város
Nyelvtan: “There/It is” szerkezet
Olvasott szövegértés: Internet firsts / Internet elsők
81. lecke
Szókincs: Modern technológia
Nyelvtan: Tagadó kérdések
Olvasott szövegértés: Technologies that come from science fiction / Tewchnlogóiák, amik a sci-fiből jöttek
82. lecke
Szókincs: Törvény
Nyelvtan: WH alanyok
Hallás utáni szövegértés: Extreme laws around the world / Szélsőséges törvények a világban
83. lecke
Szókincs: Utazás
Nyelvtan: A “for” és a “when” használata egyszerű múlttal
Hallás utáni szövegértés: Interesting places in the USA / Érdekes helyek az UAS-ban
84. lecke
Szókincs: Igék
Nyelvtan: “Infinitive” és “gerund” igék után
Olvasott szövegértés: A sensitive topic / Egy kényes téma
85. lecke
Szókincs: Igék
Nyelvtan: Prepozíciók és melléknevek igék után
Olvasott szövegértés: Are you English? / Angol vagy?
86. lecke
Szókincs: Melléknevek
Nyelvtan: “Can/coul”d & “may/might” használata engedélykérésre
Olvasott szövegértés: RoboNanny / RoboDadus
87. lecke
Szókincs: Egészség
Nyelvtan: A “can” használata statikus igékkel
Olvasott szövegértés: Alternative medicine / Alternatív gyógyászat
88. lecke
Szókincs: Étel
Hallás utáni szövegértés: Ordering in a restaurant / Rendelés egy étteremben
Íráskészség: Informális levél: Megszólítás és bevezetés
89. lecke
Szókincs: Melléknevek
Hallás utáni szövegértés: Famous people’s blunders / Híres emberek baklövései
90. lecke
Szókincs: Melléknevek
Olvasott szövegértés: How Earth’s climate changes / Hogyan változik a Föld éghajlata
91. lecke
Szókincs: Esküvő
Hallás utáni szövegértés: Why hire a wedding planner / Miért bérelj esküvőszervezőt
92. lecke
Szókincs: Melléknevek
Hallás utáni szövegértés: The importance of social media / A közösségi média jelentősége
93. lecke
Szókincs: Média
Olvasott szövegértés: History of the media / A média története
Íráskészség: Informális levél: Tárgyalás
94. lecke
Szókincs: Vásárlás
Olvasott szövegértés: How to be a smart shopper / Hogyan legyél okos vásárló
95. lecke
Szókincs: Tudomány
Olvasott szövegértés: The Big Bang theory / A Nagy Bumm elmélet
96. lecke
Szókincs: Ruházat
Hallás utáni szövegértés: Shopping for clothes / Ruha vásárlás
Olvasott szövegértés: Famous fashion designers / Híres ruhatervezők
Íráskészség: Informális levél: Befejezés
97. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Why women live longer than men / Miért élnek a nők tovább, mint a férfiak
98. lecke
Szókincs: Művészet
Hallás utáni szövegértés: De Niro movies / De Niro filmek
99. lecke
Szókincs: Étel
Olvasott szövegértés: How to deal with the ‘Terrible two’ / Hogyan birkózz meg a “Rettentes kettessel”
Íráskészség: Informális levél: Összegzés
100. lecke
Szókincs: Nyelv
Hallás utáni szövegértés: The story of IMPREVO I. / Az IMPREVO története I.

101. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Visszaható névmások
Hallás utáni szövegértés: Everyday accidents / Mindennapos balesetek
Íráskészség: “Both, either, neither”
102. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Kifejezések a “have/give/get” szavakkal
Olvasott szövegértés: Letter to the Editor / Levél a szerkesztőnek
103. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Utókérdések
Hallás utáni szövegértés: Internet security I. / Internet biztonság I.
Íráskészség: Irányított informális levél: Általános bevezető
104. lecke
Szókincs: Moder tehcnológia
Nyelvtan: “Ought to; be supposed to; be allowed to; have no idea how”
Hallás utáni szövegértés: Internet security II. / Internet biztonság II.
Íráskészség: Irányított informális levél: Struktúra
105. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: “Be supposed to; be going to”
Olvasott szövegértés: The end of the world / A világvége
106. lecke
Szókincs: Álom
Nyelvtan: “Be about to”
Olvasott szövegértés: The 6 weirdest dreams people have I. / A 6 legfurcsább álom I.
Íráskészség: “Because, as, since”
107. lecke
Szókincs: Bűnözés
Nyelvtan: Vonatkozói mellékmondatok “when/whose/where”-rel
Hallás utáni szövegértés: Jesse James
Íráskészség: “So and therefore”
108. lecke
Szókincs: Bűnözés
Nyelvtan: Vonatkozói mellékmondatok “why”-al
Hallás utáni szövegértés: Ronnie Biggs
109. lecke
Szókincs: Munka
Nyelvtan: Függő beszéd II.; “reporting verbs”; “wanted to know”
Olvasott szövegértés: Job interviews I. / Állásinterjúk I.
110. lecke
Szókincs: Munka
Nyelvtan: Függő beszéd III.
Olvasott szövegértés: Job interviews II. / Állásinterjúk II.
111. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: A szenvedő szerkezet
Olvasott szövegértés: Three devastating natural disasters / Három pusztító természeti katasztrófa
Íráskészség: Irányított informális levél: Bevezetés
112. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Folyamatos befejezett jelen
Hallás utáni szövegértés: Bruges or London? / Bruges vagy London?
113. lecke
Szókincs: Étel
Nyelvtan: Bizonyosság kifejezése módbeli segédigékkel
Hallás utáni szövegértés: Eating disorders I./ Étkezési zavarok I.
114. lecke
Szókincs: Főzés
Nyelvtan: Módbeli segédigék a 0. & 1. típusú feltételes mondatokban; felszólítás a feltételes mondatokban; “in case”
Hallás utáni szövegértés: Eating disorders II. / Étkezési zavarok II.
115. lecke
Szókincs: Melléknevek
Nyelvtan: Módbeli segédigék a 2. típusú feltételes mondatokban
Hallás utáni szövegértés: Ask the expert / Kérdezd a szakértőt
116. lecke
Szókincs: Tanulmányok
Nyelvtan: 3. típusú feltételes mondatok
Olvasott szövegértés: What do you regret? I. / Mit bánsz? I.
117. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Should; could/would/should have + V3”
Olvasott szövegértés: What do you regret? II. / Mit bánsz? II.
Íráskészség: Irányított informális levél: Tárgyalás
118. lecke
Szókincs: Sport
Nyelvtan: “Past real conditional”; “if” a valódi múltban; “as if/though”
Hallás utáni szövegértés: Race walking / Gyorsgyaloglás
119. lecke
Szókincs: Egészség
Nyelvtan: “Need”
Hallás utáni szövegértés: Jack goes to the doctor / Jack orvoshoz megy
Funkcionális nyelv: Bocsánatkérés
120. lecke
Szókincs: Város, természet
Nyelvtan: “Dare & suggest”
Olvasott szövegértés: Two beautiful but dangerous tourist destinations / Két gyönyörű, de veszélyes turisztikai célpont
121. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Wish & if only”
Hallás utáni szövegértés: I wish I … / Bárcsak…

122. lecke
Szókincs: Utazás
Nyelvtan: Fő- és alárendelt mondatrészek; az igeidők sorozata
Olvasott szövegértés: Two miraculous lone survivor stories / Két csodával határos történet magányos túlélőkről
Íráskészség: Irányított informális levél: Befejezés
123. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Reporting verbs”
Hallás utáni szövegértés: Lance Armstrong
124. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Melléknevek, amiket az “infinitive” követ; a bevezető “it”; igék, amiket “infinitive” és “gerund” követ
Olvasott szövegértés: The 7 best ways to relieve stress / A 7 legjobb módszer a stressz levezetésére
125. lecke
Szókincs: Bűnözés
Nyelvtan: Alternatívák “if”-re
Hallás utáni szövegértés: Confessions of would-be criminals / Elképzelt bűnözők vallomásai
126. lecke
Szókincs: Egészség
Nyelvtan: Módbeli segédigék 3. típusú feltételes mondatokban
Olvasott szövegértés: People who changed the world I. / Emberek, akik megváltoztatták a világot I.
127. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Módbeli segédigék folyamatosban; múltbeli bizonyosság
Hallás utáni szövegértés: Someone stole my …! / Valaki ellopta a …!
128. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Jövőbeli bizonyosság
Olvasott szövegértés: The 5 most shocking future predicitons / Az 5 legmegdöbbentőbb jövőbeli jóslat
129. lecke
Szókincs: Migráció
Nyelvtan: “Be used to; get used to; would”
Hallás utáni szövegértés: Getting used to London / Hozzászokni Londonhoz
130. lecke
Szókincs: Otthon
Nyelvtan: Folyamatos befejezett jelen
Hallás utáni szövegértés: House or flat? / Ház vagy lakás?
131. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Folyamatos jövő
Hallás utáni szövegértés: A weekend in Paris / Egy hétvége Párizsban
Íráskészség: Irányított informális levél: Összegzés
132. lecke
Szókincs: Sport
Nyelvtan: Efyszerű/folyamatos befejezett jövő
Hallás utáni szövegértés: Accomplishments by the end of the year / Teljesítmények az év végéig
133. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: S szenvedő “infinitive & gerund”
Olvasott szövegértés: People who changed the world II. / Emberek, akik megváltoztatták a világot II.
Íráskészség: “But, though, although”
134. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Csökkentett” vonatkozói mellékmondatok
Olvasott szövegértés: The 6 weirdest dreams people have II./ A 6 legfurcsább álom II.
135. lecke
Szókincs: Függőség
Nyelvtan: A hasonlítás formái; “the comparative/more, the comparative/more” szerkezet
Olvasott szövegértés: Everyday drugs I. / Hétköznapi drogok I.
136. lecke
Szókincs: Ünneplés
Nyelvtan: “Had better”
Hallás utáni szövegértés: Going out / Kimozdulás
137. lecke
Szókincs: Esküvő
Nyelvtan: Műveltető szerkezet
Hallás utáni szövegértés: Preparing for the big day / Felkészülés a nagy napra
138. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: A befejezett & folyamatos “infinitive”
Hallás utáni szövegértés: I was so embarrased! / Olyan kínos volt!
139. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “What”; “infinitive” a “what” után
Olvasott szövegértés: The best gift I have ever received / A legjobb ajándék, amit valaha kaptam
Íráskészség: Panaszlevél: Általános bevezető
140. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “What if”
Olvasott szövegértés: Digital literacy / Digitális írástudás
Íráskészség: Panaszlevél: Struktúra

141. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: Névelők II.
Hallás utáni szövegértés: The greatest sacrifice / A legnagyobb áldozat
142. lecke
Szókincs: Egészség
Nyelvtan: Elöljárószavak IV.
Olvasott szövegértés: Deadly diseases / Halálos betegségek
143. lecke
Szókincs: Étel
Nyelvtan: Elöljárószavak V.
Olvasott szövegértés: Foods you shouldn’t miss in Australia / Ételek, amiket nem szabad kihagynod Ausztráliában
Íráskészség: Panaszlevél: Bevezetés
144. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: Igék, amiket melléknév követ; a melléknevek sorrendje
Hallás utáni szövegértés: Leash training your puppy / A kölyökkutyád pórázhoz szoktatása
145. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Határozószavak pozíciója
Olvasott szövegértés: Greatest sports cheats of all time / Minden idők legnagyobb sport csalásai
146. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Határozó képzés: a ‘-ly’-re végződő melléknevek
Hallás utáni szövegértés: Main threats to endangered species / A veszélyeztetett fajok legnagyobb fenyegetései
147. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Egyszerű múlt II.
Olvasott szövegértés: Burj Khlaifa: the world’s tallest building / Burj Khlaifa: a világ legmagasabb épülete
148. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Egyszerű múlt III.; befejezett jelen & egyszerű múlt II:
Olvasott szövegértés: Home birth vs. hospital birth / Az otthoni és a kórházi szülés
149. lecke
Szókincs: Bűnözés
Nyelvtan: Egyszerű befejezett múlt és “just, already, ever, never”
Hallás utáni szövegértés: The world’s dumbest criminals / A világ legostobább bűnözői
Íráskészség: Panaszlevél: Tárgyalás I.
150. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: A “present perfect simple + superlative + ever” szerkezet
Olvasott szövegértés: Planning a baby shower / Babaváró szervezése
Íráskészség: Panaszlevél: Tárgyalás II.
151. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Direkt & indirekt tárgy; a szenvedő szerkezet
Olvasott szövegértés: The solution to obesity: the best diet plans / Megoldás a túlsúlyra: a legjobb diéták
152. lecke
Szókincs: Család
Nyelvtan: “Prefer”
Hallás utáni szövegértés: How to cope with becoming a single parent / Hogy birkózz meg azzal, hogy egyedülálló szülő vagy
153. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “By + gerund; without + gerund; for + gerund/noun; with + noun”
Hallás utáni szövegértés: Coffee: pros & cons / Kávé: előnyök és hátrányok
154. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: “Present & past participle clause”
Olvasott szövegértés: The Oscars: behind the scenes / Oscar-díj: a színfalak mögött
155. lecke
Szókincs: Természet
Nyelvtan: “It is said/thought/believed/known that”
Olvasott szövegértés: The Yellowstone Caldera / A Yellowstone Kaldera
156. lecke
Szókincs: Foglalkozások
Nyelvtan: “Before/after/when/while/since + Ving”
Olvasott szövegértés: The best jobs in the world / A legjobb munkák a világon
Íráskészség: Panaszlevél: Befejezés
157. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Ige + tárgy + “infinitive” szerkezet; ige + (tárgy) + “infinitive” szerkezet
Olvasott szövegértés: Great minds, little people / Nagy elmék, kis emberek
158. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Ige + V1 + “gerund” szerkezet; ige + “that-caluse”
Olvasott szövegértés: Life of a paramedic / Egy mentős élete
159. lecke
Szókincs: Zene
Nyelvtan: Ige + V1 + “gerund” szerkezet; ige + “that-caluse”
Hallás utáni szövegértés: Famous rock star daughters
160. lecke
Szókincs: Tudomány
Nyelvtan: Függő Beszéd IV.
Hallás utáni szövegértés: Commercial space flights / Kereskedelmi űrrepülések
161. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Nyelvtan: Vegyes feltételesek
Olvasott szövegértés: To tip or not to tip / Jattolni vagy nem jattolni
Íráskészség: Panaszlevél: Összegzés
162. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Celebrities’ crazy transformations / Hírességek őrületes átváltozásai
163. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: The future of shopping / A vásárlás jövője
164. lecke
Szókincs: Politika
Olvasott szövegértés: The American political system / Az amerikai politikai rendszer
Íráskészség: Újságcikk: Általános bevezető
165. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: The Roanoke Colony: a 400-year-old mystery A Roanoke kolónia: egy 400 éves rejtély
Íráskészség: Újságcikk: Struktúra
166. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: The top 5 product flops of all time / Minden idők 5 legnagyobb termék elhasalása
167. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: How Watson managed to win one million dollars on Jeopardy! / Hogyan nyert Watson egymillió dollárt a Jeopardy!-n
168. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: The famous kiss in Times Square / Híres csók a Times Square-en
169. lecke
Szókincs: Utazás
Olvasott szövegértés: UK tourism statistics / Turisztikai statisztikák az Egyesült Királyságból
Íráskészség: Újságcikk: Cím és bevezető
170. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: Plastic surgery gone wrong / Rosszul sikerült plasztikai műtét
171. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: The 4 most technologically advanced and efficient airports in the world / A világ négy technológiailag legfejlettebb és leghatékonyabb repülőtere
172. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: The history of smartphones / Az okostelefonok története
Íráskészség: Újságcikk: Tárgyalás I.
173. lecke
Szókincs: Fodrászat
Hallás utáni szövegértés: At the hairdresser / A fodrásznál
Íráskészség: Újságcikk: Tárgyalás II.
174. lecke
Szókincs: Természet
Olvasott szövegértés: Extreme weather phenomena / Extrém időjárási jelenségek
175. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Living stress-free / Stresszmentesen élni
176. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: How YouTube stars make millions / Hogyan keresnek a YouTube sztárok milliókat
177. lecke
Szókincs: Munka
Olvasott szövegértés: 5 signs showing you could be in danger of getting fired / 5 jel, hogy a kirúgás veszélye leselkedhet rád
Íráskészség: Újságcikk: Befejezés
178. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Are psychics real or frauds? / A médiumok igaziak vagy csupán csalók?
179. lecke
Szókincs: Utazás, nászút
Hallás utáni szövegértés: Airport check-in / Reptéri bejelentkezés
180. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Does alien life exist in the Universe? / Létezik idegen élet az univerzumban?
181. lecke
Szókincs: Pénzügy
Hallás utáni szövegértés: Teaching kids entrepreneurial skills / Vállalkozói készségek tanítása gyerekeknek
Íráskészség: Újságcikk: Összegzés
182. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Do you meditate? / Szoktál meditálni?
183. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Why do humans kiss? / Miért csókolóznak az emberek?
184. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Online education / Online oktatás
Íráskészség: Esszé: Általános bevezető
185. lecke
Szókincs: vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: People who changed the world III. / Emberek, akik megváltoztatták a világot III.
Íráskészség: Esszé: Struktúra
186. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Everyday drugs II. / Hétköznapi drogok II.
187. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: Novels that made an impact / Regények, amik nagy hatást gyakoroltak
188. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: Buying movie tickets / Mozijegy vásárlás
Íráskészség: Esszé: Cím és bevezetés
189. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: Famous actors / Híres színészek
190. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Olvasott szövegértés: Can animals use language? / Az állatok használnak nyelvet?
191. lecke
Szókincs: Történelem
Hallás utáni szövegértés: Based on a true story? / Igaz történet alapján?
Íráskészség: Esszé: Tárgyalás I.
192. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: Big Mac Index
Íráskészség: Esszé: Tárgyalás II.
193. lecke
Szókincs: Sport
Hallás utáni szövegértés: Sportsmanship / Sportszerűség
194. lecke
Szókincs: Nyelv
Olvasott szövegértés: 5 factors that influence language learning success / 5 facot, ami befolyásolja a nyelvtanulás sikerét
195. lecke
Szókincs: Zene
Olvasott szövegértés: Famous songs / Híres dalok
Íráskészség: Esszé: Befejezés
196. lecke
Szókincs: Sport
Olvasott szövegértés: Sports rivalries / Sport rivalizálások
197. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: Language learning tips / Nyelvtanulási tippek
198. lecke
Szókincs: Művészet
Olvasott szövegértés: The most famous museums / A leghíresebb múzeumok
199. lecke
Szókincs: Történet mesélés
Olvasott szövegértés: Urban legends / Városi legendák
Íráskészség: Esszé: Összegzés
200. lecke
Szókincs: Vegyes szótanuló
Hallás utáni szövegértés: The story of IMPREVO II. / Az IMPREVO története II.