Visszaható névmásokat akkor használunk, amikor a cselekvés „visszahat” annak kivitelezőjére.

I cut myself – (Én) megvágtam magam

She doubts herself – (Ő) kételkedik magában

Ilyenkor a cselekvés kivitelezője (az alany) lesz a tárgy is egyben (pl. én – magam(at)). Az angol visszaható névmások nem okoznak különösebb nehézséget. Nézzük a táblázatokat:

Egyes szám Többes szám
1. személy magam magunk
2. személy magad magatok
3. személy maga maguk

Az IMPREVO 101. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a visszaható návmásokkal, valamint gyakorolhatod is.
Megnézem a leckét!
Singular Plural
1st person myself ourselves
2nd person yourself yourselves
3rd person himself/herself/itself themselves

Érdemes megfigyelni, hogy egyes számban minden visszaható névmás „self”-re, míg többes számban mindegyik „selves”-re végződik. Az angol névmások többségéhez hasonlósan a visszaható névmások is könnyen megtanulhatók (szerencsére).