×

Akcióból hátralevő idő: nap óra perc másodperc

Írj nekünk: info@imprevo.hu

Az angol elöljárószavak

Az elöljárószó, más néven prepozíció (angolul preposition), általában a névszó előtt áll, és annak mondatbeli viszonyát jelöli.

Az angolban körülbelül 150 elöljárószó létezik. Sajnos a használatukra nem létezik (vagy csak nagyon kevés) fix szabály, ezért elsajátításukhoz sok gyakorlásra és olvasásra van szükség, mivel a helyes alkalmazásuk nagyon fontos. Az of, to és az in például a 10 leggyakrabban használt angol szavak között vannak.

Mint említettem nincs egyértelmű szabály a használatukra vonatkozóan, azonban vannak bizonyos esetek amikor vagy ezt, vagy azt az elöljárószót kell használni. Az alábbiakban megpróbálom a legérthetőbben felvázolni az angol elöljárószavak használatát.

Az angolban az elöljárószót általában egy főnév követi, sohasem követheti ige. Pl: She lives in Japan. – Ő Japánban él. The letter is under your book. – A levél a könyved alatt van.

azonban

I would like to drive my car. – Szeretném vezetni az autómat.

Ebben az esetben a to nem elöljárószó, hanem a főnévi igenév (to drive) része.

Vannak esetek amikor egy mondat prepozícióval végződik, erről bővebben itt olvashatsz.

1. Elöljárószavak használata időpontra, időtartamra stb.

 • Napszakokra, pontos időpontra: at – at five o’clock, at 12.15, at midnight, at sunset
 • Napokra, dátumokra: on – on Monday, on 12 May 2012, on my birthday,
 • Hosszabb időtartamokra mint pl. év, hónap stb.: in – in December, in 1999, in the past, in the 1980s, in the Middle Ages

Az ‘at’ elöljárószót még használhatjuk a következő kifejezésekkel is:

 • at night
 • at the weekend
 • at Christmas
 • at the moment
 • at the same time

Az at/on/in elöljárószavakat nem használjuk a következőkkel: last, next, this, every

Fontos még kitérni az arrive (megérkezni) szóra, amelyet több prepozíció is követhet: at, in vagy on.

Ha azt szeretném kifejezni, hogy mikor érkeztem/érkezem akkor használhatom at/on/in elöljárószavakat a fenti szabályok szerint. Ha azonban azt szeretném kifejezni, hogy hová érkezem akkor az

 • in elöljárószót használom, ha egy országba vagy egy nagyobb városról van szó
 • at elöljárószót használom, ha egy az előzőeknél kisebb helyre érkezem

További prepozíciók ebben a kategóriában:

 • since (a múlt egy meghatározott időpopntjától) pl: since 1980
 • for (egy bizonyos időtartamon keresztül) pl: for 2 years
 • before (egy bizonyos időponttól korábban) pl: before 2012
 • to/till/until (egy időtartam kezdetének és végének megjelölésére) pl: from Monday to/till Sunday

2. Elöljárószavak használata térbeli helyzetekre, pozíciókra

Itt is használhatóak az in/at/on elöljárószavak.

Az ‘in’ elöljárószót használd a következő esetekben:

 • room, building, street, town, city, country (There is no-one in the room.)
 • book, paper etc. (I’ve readabout it in a book.)
 • car, taxi (I left my wallet in the car.)
 • picture, world (There is a nice girl in the picture.)

Az ‘at’ elöljárószót használd a következő esetekben:

 • next to, or by an object (valaminél, valami mellett) pl: We have to get off the bus at the next bus stop.
 • a ‘table’ (asztal) szónál pl: at the table
 • eseményeknél, pl: at a concert, at the party
 • olyan helyeknél ahol valami tipikusat csinálsz, pl: at the cinema, at school, at work (watch a film, study, work)

Az ‘on’ elöljárószót használd a következő esetekben:

 • the picture on the wall
 • London lies on the Thames.
 • on the table
 • on the left
 • on the first floor
 • on the bus, on a plane
 • on TV, on the radio

További prepozíciók ebben a kategóriában:

 • by/next to/beside: mellett pl: Bill is standing by / next to / beside the bus.
 • under: alatt pl: The book is under the table.
 • below: lejebb vmitől pl: They live below us., The temperature never goes below 25.
 • underneath: valami alatt, kevésbé mint az under pl.: she wore a long woollen cardigan underneath her jacket.
 • beneath: alatt, inkább absztrakt esetekben használatos, pl.: He thinks it is beneath him. => Azt gondolja, hogy túl jelentéktelen ahhoz, hogy foglalkozzon vele.
 • above: valamitől magasabb, valami fölé, felett pl.: A small cabin above the lake.
 • accross: át, kersztül pl: Walk accross the bridge!
 • through: keresztül pl.: Drive through the desert!
 • into: ba, be mozgást vagy irányt jelzően pl.: I opened the door, and went into the house.
 • onto: ra, re, felé – He jumped onto the table.

3. Egyéb gyakran előforduló angol elöljárószavak

 • from: This is a present from my grandmother. – Ez egy ajándék a nagymamámtól.
 • of: The wheel of the car. – Az autó kereke.
 • out of: elhagyni valamit pl: Let’s get out of here. – Menjünk innen!
 • about: ról, ről pl.: We were talking about you. – Rólad beszéltünk.
 • towards: mozgás valami felé pl: Go 10 steps towards the vehicle! – Menj 10 lépést a gépjármű felé

Természetesen ettől sokkal több elöljárószó található az angolban. Egy részletesebb táblázat hamarosan az oldalunkon is elérhető lesz.

Hírlevél

Iratkozz fel ingyenes anyagokért és újdonságokért!

Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatót és az ÁSZF-et.

Kövess minket!