Hívj minket: +36-70-286-7041

Befejezett múlt (Past Perfect)

Ahogy a neve is sugallja, a befejezett múlt gyakorlatilag a befejezett jelen múltbeli megfelelője. A befejezett jelen idejű mondatok általában könnyen alakíthatóak befejezett múlttá.

 • She has made a decision. – Döntést hozott.
 • She had made a decision. – Döntést hozott.
 • I have chosen the blue ball. – A kék labdát választottam.
 • I had chosen the blue ball. – A kék labdát választottam.

Fontos, hogy a befejezett múltnál nem akadály, ha a cselekvés pontos ideje meghatározott, ellentétben a befejezett jelennel, ami ilyenkor nem használható. Mindenesetre ilyen esetekben inkább az egyszerű múltat szoktuk használni, az alábbi példa is megállná a helyét egyszerű múltban, sőt, inkább azzal használatos.

You had lost your keys yesterday. – Tegnap elvesztetted a kulcsod.

Látszólag csak a cselekvés idejének meghatározása a különbség a két igeidő között, de ez csak a fordítás miatt tűnik így. A különbség abban rejlik, hogy a példában a befejezett jelen igeidejű mondatok éppen a beszéd pillanata előtt fejeződtek be vagy nem sokkal azt megelőzően, addig a befejezett múlt igeidejű mondatok már sokkal régebben, tehát a múlt részének tekintjük. Az első példánál (She has made a decision) ez azt jelenti, hogy a döntést nem sokkal azelőtt hozta meg az alany, hogy elhangzik a mondat, ezzel szemben (She had made a decision) már azt jelzi, hogy az alany a múltban/régmúltban hozott egy döntést, jóval azelőtt, hogy a mondat elhangzik.

Ami kezdőként a legfontosabb a befejezett múlttal kapcsolatban az az egyszerű múlttal való viszonya. Furcsa módon, a befejezett múltat tekinthetjük az egyszerű múlt múlt idejű megfelelőjének. A lényeg abban rejlik, hogy a befejezett múlt használatakor visszatekintünk, de nem a jelenből, hanem egy múltbeli eseményből.

Az IMPREVO 62. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a befejezett múltidővel.

 • He didn’t eat the muhsrooms. His father had told him that mushrooms could be lethal. – Nem ette meg a gombákat. Az apja azt mondta neki, hogy a gombák halálosak lehetnek.
 • I baked a chocolate cake for her birthday. She had told me that chocolate was her favourite. – Csoki tortát sütöttem a születésnapjára. Elmondta nekem, hogy a csoki a kedvence.

Muszáj valamilyen szövegkörnyezetbe helyezni a példákat, hogy megértsük, miről van szó, hiszen a magyarban egyféle múlt idő van, így az egyszerű múlt és a befejezett múlt fordítása magyarul ugyanaz, pedig nagy különbség van jelentésükben. Az első példánál arról beszélünk, hogy valamikor a múltban nem ette meg a gombákat, amivel megkínálták, mert az apja azt mondta neki, hogy a gombák mérgezőek lehetnek. A befejezett múlt azt fejezi ki, hogy az apja ezt a régmúltban mondta az alanyunknak, pl. még gyerekkorában tanította neki, a mi alanyunk pedig már felnőtt. Persze nem mindig ilyen szélsőséges a helyzet, a lényeg az, hogy a befejezett múlttal kifejezett cselekvés az egyszerű múlttal kifejezett cselekvéshez képest régebben történt. A második példában sütöttem egy kedves kolléganőnek egy csoki tortát a múlt héten a születésnapjára, és azért pont csoki tortát, mert két héttel a születésnapja előtt elárulta, hogy a csoki a kedvence.


Több mint 200 lecke kezdőtől a felsőfokig!
Több mint 50 párbeszédes lecke!
Folyamatosan bővülő szókincsfejlesztő leckék!

Befejezett múlt - Hogyan használjuk?

Képzése nem nehéz, a befejezett jelenéhez hasonló, de egy kicsit még egyszerűbb is. Had + befejezett melléknévi igenév (past participle). Azért egyszerűbb, mert minden számban és személyben „had”-et használunk, E/3-ban is.

 • You had made a mistake. – Hibáztál.
 • He had drunk water. – Vizet ivott.
 • We had left. – Elmentünk.

Természetesen van összevont alak is.

 • I’d cooked. – Főztem.
 • They’d worked. – Dolgoztak.

Tagadáskor had + not + past participle. A tagadáskor összevont alak a „hadn’t”, vagyis „had not”.

 • I had not baked. – Nem sütöttem.
 • You hadn’t seen the film. – Nem láttad/láttátok a filmet.

A kérdés se okoz nehézséget, had + alany + past participle:

 • Had we walked? – Sétáltunk?
 • Had she danced? – Táncolt?

A kérdve tagadásnál is a már megszokott a szórend: had + alany + not + past participle, de mint mindig, itt is az összevont alakot javaslom: hadn’t + alany + past participle.

 • Had I not finished? / Hadn’t I finsihed? – Nem végeztem?
 • Had they not run? / Hadn’t they run? – Nem futottak?

Befejezett múlt - Egyéb tudnivalók

When használata

Két múltbeli eseményt, amelyek követik egymást időben, a „when” és az egyszerű múlt segítségével remekül összekapcsolhatunk, és így egy mondatban fejezhetjük ki őket.

 • The party started (A buli elkezdődött) + Everybody started to dance (Mindenki táncolni kezdett) = When the party started everybody started to dance (Mikor a buli elkezdődött mindenki táncolni kezdett)

The party started (A buli elkezdődött) + Everybody started to dance (Mindenki táncolni kezdett) = When the party started everybody started to dance (Mikor a buli elkezdődött mindenki táncolni kezdett)

De lehet a when után befejezett múltat is használni, ilyen esetben azt fejezzük ki, hogy a befejezett múlttal kifejezett cselekmény teljesen befejeződött, mire a másik (az egyszerű múlttal) kifejezett elkezdődött.

 • When he had finished the show he went home. – Miután befejezte a műsort, hazament.
 • When they had drunk the wine they left. – Miután megitták a bort, távoztak.

Szóval a műsort befejezte az előadó és utána nem rohant egyből haza, de nem is történt semmi említésre méltó aközött hogy befejezte a műsort és hazament. A második példánál olyan szituációt látunk magunk előtt, hogy két ismerős megitta a bort, váltottak még néhány szót, majd úgy döntöttek, hogy késő van, eleget ittak és jobb hazamenni.

Hírlevél

Iratkozz fel ingyenes anyagokért és újdonságokért!

Kövess minket!