×

Akcióból hátralevő idő: nap óra perc másodperc

Írj nekünk: info@imprevo.hu
Imprevo / Blog / Függő beszéd
Függő beszéd
Szerző: Tamas Dukai | Aug 23 2017 | 0 KOMMENT

Ebben a bejegyzésben arról lesz szó, hogy hogyan adhatunk vissza kijelentéseket függő beszéd használatával. A kérdésekről, segédigékről ebben a bejegyzésben nem ejtünk szót. Függő beszédet akkor használunk, amikor valaki más által elmondottakat akarunk tolmácsolni. Amit ez a bizonyos valaki más mond pedig nem más mint „egyenes beszéd” (direct speech).

Angolban kétféle módon adhatjuk vissza a más által elmondottakat. Az első verzióban gyakorlatilag egyenes beszédet használunk, ami meglehetősen könnyűvé teszi a dolgunkat, azonban meglehetősen korlátozottak a lehetőségeink, ha így adjuk vissza más szavait. Nézzünk egy példát:

Egyenes beszédFüggő beszéd
Adam: I bought a book.
Ádám: Vettem egy könyvet.
He (Adam) said, “I bought a book”.
(Ádám) azt mondta, hogy vett egy könyvet.

Tehát Ádám szó szerint azt mondta, hogy „vettem egy könyvet”, és mi ezt szeretnénk tolmácsolni. Angolban megteheted, hogy a bevezetés (he/she/they stb. said) után vesszőt teszel, majd idézőjelek közé teszed azt, amit szó szerint (egyenes beszédben) mondott Ádám. (Itt meg kell jegyezzük, hogy az angolban az idézőjelek használata eltér a magyar használattól. Angolban mindkét idézőjel “felül” van, míg magyarban az első idézőjel „alul”, míg a második „felül” van.) Ez egy eléggé egyszerű módja annak, hogy visszaadjuk más szavait, a probléma azonban az, hogy ezzel a verzióval általában csak írásban lehet találkozni (pl. regények párbeszédeiben), és élő szóban nagyon ritkán használatos, tulajdonképpen csak a „drámai hatás” kedvéért használják.

Az IMPREVO 68. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a függő beszéddel.

Megnézem a leckét!

Élő szóban máshogy kell visszaadni a más által elmondottakat. Nézzünk egy példát:

Egyenes beszédFüggő beszéd
Sarah: I like spicy food.
Sarah: Szeretem a fűszeres ételeket.
She said (that) she liked spicy food.
Azt mondta, hogy szereti a fűszeres ételeket.

Először nézzük meg a magyar fordításokat. Sarah szó szerint azt mondja, hogy „szeretem a fűszeres ételeket”. Mi ezt úgy adjuk vissza, hogy a mondatunkat az „azt mondta, hogy” szerkezettel bevezetjük, ahol Sarah-ra E/3-ban (egyes szám harmadik személyben) utalunk. Ezután hozzáadjuk szintén E/3-ban, hogy „szereti a fűszeres ételeket”. Angolban a bevezető szerkezet „she said (that)” ugyanezen az elven működik. A „that” opcionális, ha „say”-t használsz, más igék után azonban muszáj kitenni, de erről majd később lesz szó a bejegyzésben. A különbség a magyar és az angol között azonban az, hogy míg magyarban az egyenes beszédben és a függő beszédben egyaránt jelen időt használunk (szeretem a fűszeres ételeket/szereti a fűszeres ételeket), addig angolban az igeidő nem egyezik (I like/she liked). A példában egyszerű jelent használtunk, amiből függő beszédben egyszerű múlt lett. Angolban ugyanis függő beszédben az igeidőt (általában) meg kell változtatni. Tulajdonképpen az egyenes beszéd igeidejét a megfelelő múlt idő használatával kell visszaadnunk. A legegyszerűbb, ha egy táblázatban összefoglaljuk és példákkal szemléltetjük, hogy melyik igeidőből mi lesz függő beszédben:

Egyenes beszédFüggő beszéd
Present simple/Egyszerű jelen
Ann: I don’t play basketball.
Past simple/Egyszerű múlt
She said that she didn’t play basketball
Present continuous/Folyamatos jelen
Peter: I’m watching TV.
Past continuous/Folyamatos múlt
He said he was watching TV.
Present perfect/Befejezett jelen
Ann: I have made breakfast.
Past perfect/Befejezett múlt
She said she had made breakfast.
Present perfect continuous/Folyamatos befejezett jelen
Peter: I have been repairing my guitar.
Past perfect continuous/Folyamatos befejezett múlt
He said that he had been repairing his guitar.
Past simple/Egyszerű múlt
Ann: I watered the plants.
Past perfect/Befejezett múlt
She said that she had watered the plants.
Future simple/Egyszerű jövő
Peter: I will finish the book.
Conditional/Feltételes
He said she would finish the book.
Future continuous/Folyamatos jövő
Ann: I will be driving the car tomorrow.
Conditional continuous/Folyamatos feltételes
She said she would be driving the car tomorrow.
Függő beszéd / Reported speech

Ha valamelyik jelen időt kell a megfelelő múlt időbe tenni, akkor viszonylag egyszerű dolgunk van, hiszen minden angol jelen időnek van „passzoló” múltideje. Az egyszerű múltból pedig befejezett múlt lesz, ez se túl bonyolult. Az egyszerű és a folyamatos jövő egy kissé trükkösebbek. A feltételest vagyis a „would”-ot kell használnunk ilyen esetekben. Talán úgy egyszerűbb, ha a függő beszéd kapcsán úgy gondolunk a „would”-ra mint a „will” múlt idejű alakjára. Ha még egyszer megnézed a jövő idős példákat láthatod, hogy csupán annyi történt, hogy a „will”-t kicseréltük „would”-ra. Így nézve talán éppen a jövő idő okozza a legkevesebb problémát a függő beszéd kapcsán.

Függő beszéd: Amikor nem kell az igeidőt változtatni

Van úgy, hogy nem „he/she said”-el, hanem „he/she says”-el vezetjük be a mondatot. Láthatod, hogy ilyenkor a „főige” jelen időben van (says) és nem múlt időben (said), így a mondat további részét nem kell a megfelelő múlt időbe tenned. Nézzünk egy példát:

Tom: I’m waiting for the bus
Anne to Richard: He says that he’s waiting for the bus.
Tom: Éppen a buszra várok
Anne tolmácsolja Richardnak: Azt mondja, hogy éppen a buszra vár.

Tegyük fel, hogy Tom és Ann telefonon beszélnek. Richard pedig Ann férje, aki tudni szeretné, hogy Tom mit mond, ezért Ann tolmácsolja mindazt, amit Tom elmond. Ilyenkor nem kell módosítani az igeidőn, hiszen a párbeszéd a jelenben zajlik, így nem „he said”, hanem „he says” lesz a bevezetőnk. Tom és Ann is egyaránt folyamatos jelent használ. Láthatod, hogy nincs szükség az igeidő megváltoztatására olyan párbeszédeknél, amiket a jelenben folytatnak. Ha egy levél tartalmát adod vissza valakinek, akkor se kell változtatnod az igeidőn, de akkor se, ha éppen pl. egy használati utasítás instrukcióit idézed valakinek.

Függő beszéd: Igék, amik bevezetik a függő mondatot

Arról már volt szó, hogy használhatunk „say”-t a függő mondat bevezetésekor. Ilyenkor a „that” használata opcionális. Használhatunk „tell”-t is (She told me…Elmondta, hogy), ilyenkor a „that” használata szintén opcionális: vagy kiteszed, vagy nem. Azonban fontos, hogy ha „tell”-t használsz, akkor utána muszáj elmondanod, hogy kinek mondták el azt a bizonyos dolgot, amit idézel. Pl: She told me/us = Elmondta nekem/nekünk. A me/us stb. elhagyása eléggé gyakran előforduló hiba az angolul tanuló magyar anyanyelvűek között, így erre fokozottan figyelj! Ennek az egyik lehetséges magyarázata az, hogy magyarban nyugodtan ki lehet hagyni, sőt általában ki is hagyjuk a nekem/nekünk stb. részt. Vannak azonban más igék is, amiket használhatsz a függő mondat bevezetésekor, és a bevett szokás az, hogy ilyenkor megtartjuk a „that”-et. Ilyen igék például: complain (panaszkodik), explain (elmagyaráz), promise (megígér).

Próbáld ki az IMPREVO-t még ma ingyen
Próbáld ki az IMPREVO-t még ma ingyen