×

Akcióból hátralevő idő: nap óra perc másodperc

Írj nekünk: info@imprevo.hu
Imprevo / Blog / TELC Nyelvvizsga
TELC Nyelvvizsga
Szerző: Tamas Dukai | Nov 05 2017 | 0 KOMMENT

A TELC (The European Language Certificates) egy német székhelyű nyelvvizsga központ, amely 18 európai országban, valamint Kínában végez nyelvvizsgáztatást 10 nyelvből alaptól egészen felsőfokig. A kínálatukban általános és szakmai nyelvvizsgák egyaránt megtalálhatóak.

Magyarországon a TELC nyelvvizsgák lebonyolítására kizárólag a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) jogosult.

Általános tudnivalók a TELC nyelvvizsgákról

Jelenleg angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből lehet nyelvvizsgát szerezni a TELC-nél, melyek közül csak az angol és a német számít államilag elismert nyelvvizsgának. Ezen nyelvvizsgák alap (B1), közép (B2) és felsőfokon (C1) tehetők. A többi nyelvből tett nyelvvizsgák honosíthatóak, azonban csak alap és középfokot lehet letenni belőlük.

A TELC nyelvvizsga egynyelvű vizsgának számít, ami azt jelenti, hogy a nyelvvizsga során nincs fordítási feladat. Több hazai nyelvvizsgától eltérően a TELC nyelvvizsgáin szótár NEM használható.

A TELC Angol nyelvvizsga felépítése

B1 - Alapfok Írásbeli

A TELC alapfokú angol nyelvvizsga 4 fő részből áll

 1. Olvasott szöveg értése
 2. Nyelvtani, lexikai ismeretek
 3. Fogalmazási készség, Levélírás
 4. Hallott szöveg értése

Az Olvasott szöveg értése részen belül meghatározott feladat típusok szerepelnek.

 • Az első egy általános szövegértés, melynek során a vizsgázónak öt bekezdéshez kell megtalálni a megfelelő címeket 10 lehetőség közül.
 • A második feladat egy komplexebb típusú szövegértés, melyen belül 5 feleletválasztásos kérdésre kell választ adnia a vizsgázónak.
 • A harmadik típusban pedig egy szelektív olvasási feladatot kell megoldani, ahol 12 hirdetés közül kell párt találni 10 állításhoz.

A nyelvtani része az írásbeli vizsgának 2 részből áll

 • Az első egy feleletválasztós tesztkérdés
 • A második részben egy összefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót. 15 szó meg van adva, ezek közül kell kiválasztani a 10 legmegfelelőbbet.

Az írásbeli harmadik része egy fogalmazásból áll, amely általában egy levélírást kér hivatalos vagy félhivatalos formában, megadott szempontok alapján.

Hallás utáni szövegértés: itt különböző szituációkat hallhat a vizsgázó és összesen 15 igaz/hamis és 5 igen/nem állításos feladatot kell megoldaniuk. Ez a rész összesen 3 feladatból áll.

B1 - Alapfok Szóbeli

Az angol alapfokú szóbeli vizsga 3 részből áll:

 • Bemutatkozás: a szóbeli ezen első része egy kötetlen beszélgetés, amely két vizsgázó között történik. A cél, hogy minnél többet megtudjanak egymásról a vizsgázók. A vizsgáztató itt fölvethet még egy témát.
 • Véleménykifejtés: itt a vizsgázóknak egy kép vagy szöveg alapján felmerült témáról kell beszélgetniük, véleményüket kifejteniük.
 • Konszenzuskeresés: a szóbeli vizsga utolsó részében a vizsgázóknak közösen kell megoldást keresniük egy adott helyzetre, szituációra; konszenzusra kell jutniuk. A beszélgetés során a vizsgáztatók azt nézik, hogy a vizsgázók mennyire képesek angol nyelven vitatkozni, érvelni. Ezenkívül egy feladatot közösen kell megoldaniuk.

Értékelés:

Írásbelin megszerezhető összpontszám: 150; 60%-os teljesítmény: 90 pont

Szóbelin megszerezhető összpontszám: 150; 60%-os teljesítmény: 90 pont

Sikeres vizsgához mindkét vizsgarészen min. 60%-ot kell elérni, valamint készségenként min. 40%-ot.

B2 - Középfok Írásbeli

A középfokú írásbeli felépítése szinte hasonló az alapfokkal, néhány további résszel bővül és természetesen magasabb szintű nyelvi készségeket mér.

A TELC középfokú angol nyelvvizsga 4 fő részből áll

 • Olvasott szöveg értése, mely a következő feladat típusokat tartalmazza: Címek hozzárendelése összefüggő szöveghez, felelet-választós teszt, információk párosítása különböző szövegek alapján.
 • Nyelvtani, lexikai ismeretek, mely a következő feladat típusokat tartalmazza: felelet-választós teszt, Összefüggő, hiányos szöveg kiegészítése megadott nyelvtani, illetve lexikai elemekkel.
 • Fogalmazási készség, Levélírás: hivatalos vagy félhivatalos formában, megadott szempontok alapján.
 • Hallott szöveg értése, mely a következő feladat típusokat tartalmazza: Párosító feladat + 1 kakukktojás, igaz-hamis állítások, Szelektív szövegértés feleletválasztós állítások alapján.

B2 - Középfok Szóbeli

Az angol középfokú szóbeli vizsga 4 részből áll:

 • Bemutatkozás
 • Prezentáció
 • Véleménykifejtés
 • Konszenzuskeresés

Az egyes részekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak mint az alapfoknál, valamint a felépítésük is megegyezik. A középfoknál egy további rész is szerepel ami nem található meg az alapfoknál, ez a prezentáció. Itt a vizsgázónak be kell mutatnia egy általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésére válaszolnia kell.


Több mint 200 lecke kezdőtől a felsőfokig!
Több mint 50 párbeszédes lecke!
Folyamatosan bővülő szókincsfejlesztő leckék!

C1 - Felsőfok Írásbeli

A TELC angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsga az alábbi komponensekből tevődik össze

 • Olvasott szöveg értése:ez a komponens több részből tevődik össze. A vizsgázónak először egy szöveget kell rekonstruálnia, mondatokkal kiegészíteni. Ezután jön a Szelektív szövegértési feladat párosítással, helyes válaszok kikeresése szövegből, olvasott szöveg összefoglalás, körbeírt jelentés alapján szavak kikeresése a szövegből, valamint hibakeresés.
 • Fogalmazási készség: meghatározott témából fogalmazás írása, 1 levél megírás 4 lehetőség közül

C1 - Felsőfok Szóbeli

 • Hallott szöveg értése: Globális szövegértési feladat (feleletválasztás, párosítás), hallott szavak behelyettesítése, jegyzetelés
 • Interjú a vizsgázók között: egymás bemutatása, kérdések kapott témával kapcsolatban
 • Prezentáció: két téma közül kell egyet választani és másfél percben kifejteni azt. A másik vizsgázó kérdéseket tehet fel.
 • Véleménykifejtés: A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.
 • Összefoglalás: A vizsgázó a vizsgáztató felszólítására maximum fél percben összefoglalja a vizsgázótársa által elmondottakat.
Próbáld ki az IMPREVO-t még ma ingyen
Próbáld ki az IMPREVO-t még ma ingyen