A főnevek megszámlálhatósága

Angolban megkülönböztetünk megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket.

A főnevek megszámlálhatósága

Angolban megkülönböztetünk megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket. Megszámlálható főnév pl. a narancs „orange”, mert képesek vagyunk megszámolni hány darab narancs van pl. az ebédlőasztalon levő tálban. Ezzel szemben pl. a tej „milk” megszámlálhatatlan, hiszen nem tudjuk megszámolni pl. a tejet, ami a konyhában levő tálba van kiöntve. Röviden és tömören ez különbözteti meg a megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket egymástól. Fontos megkülönböztetni a megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket, hiszen más-más nyelvtanin szabályok vonatkoznak rájuk.

A megszámlálható főnevek (The countable nouns)

Néhány példa:

 • dog - apple
 • cat - orange
 • child - tomato
 • bag - pen
 • flower - book

A megszámlálható főneveket többes számba lehet tenni:

 • dog - dogs
 • apple - apples
 • flower - flowers
 • book - books

Használhatunk határozatlan névelőt a megszámlálható főnevek előtt:

 • a cat
 • a tomato
 • a bag
 • an orange

Kifejezhetjük a „some” (néhány) és „any” szavakkal a megszámlálható, többes számú főnevek mennyiségét:

 • some books
 • some oranges
 • any apples
 • any pens

Nem véletlenül nem írtam az „any”-hez magyar fordítást, itt ez elég problémás. Nézzünk egy példát:

Have you got any apples? – Van almád?

Anna tudja, hogy Enikő általában visz néhány almát az iskolába. Tegyük fel, hogy Anna nagyon megéhezik és megkérdezi Enikőtől, hogy maradt-e még almája, hiszen, ha maradt, akkor kérne egyet Enikőtől. Egy ilyen szituációban pl. elképzelhető ez a mondat. Magyarban ezt sokkal egyszerűbben megoldjuk, az „any” nem kerül lefordításra, de kb. azt jelenti ebben a helyzetben: „akármennyi, valamennyi, bármennyi”.

A „few” (néhány) és „many” (sok) szavakkal is kifejezhetjük a többes számú, megszámlálható főnevek mennyiségét:

 • a few pens
 • many dogs
 • a few apples
 • many books

A megszámlálhatatlan főnevek (The uncountable nouns):

Néhány példa:

 • information - money
 • happines - love
 • boredom - hair
 • sugar - rice
 • milk - bread

A megszámlálhatatlan főneveknek nincs többes száma, mindig egyes számban vannak, továbbá nem használhatjuk az „a, an” határozatlan névelőket előttük.

Viszont van egy szerkezet, amit meglehetősen gyakran használunk előttük, kvázi megszámlálhatóvá tesszük őket. Azt nem mondhatjuk angolul, hogy „egy tej”, csak azt, hogy „egy üveg tej”: a bottle of milk. Vagy két, három stb. üveg tej: two bottles of milk, three bottles of milk.

Azt se mondhatjuk, hogy „négy kenyér”, de azt igen, hogy „négy szelet kenyér”: four slices of bread.

Így már világos, hogy a szerkezetünk: a bottle / a slice / a loaf (egy vekni) / a bit (egy kevés) + of + a megszámlálhatatlan főnév. Természetesen nem csak ez a négy kifejezés lehet az „of” előtt, de túl hosszú lenne most mindet felsorolni. Értelemszerűen nem kérünk „egy vekni vizet” vagy „egy üveg kenyeret” angolban se, ahogy magyarban sem.

A megszámlálhatatlan (szigorúan egyes számú, hiszen nincs többes számú) főnevek mennyiségét is kifejezhetjük a „some” (néhány) és „any” szavakkal:

 • some milk
 • any bread
 • some information
 • any sugar

Viszont a „few” és „many” helyett, itt „a little”-t (egy kevés) és „much”-ot kell használni (sok):

 • a little money
 • much love
 • a little rice
 • much happiness

Egyszerre megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek:

Igazság szerint nincs olyan főnév, amely „egyszerre” lenne megszámlálható és megszámlálhatatlan is egyben, de sok esetben előfordul, hogy a jelentéstől függően lehet egy főnév megszámlálható illetve megszámlálhatatlan. Nézzünk két példát.

 • 1a – The colour of my hair is black / A hajam színe fekete
 • 1b – I have a grey hair! / Van egy ősz hajszálam!
 • 2a – Work is very tiring nowadays / Mostanában nagyon fárasztó a munka
 • 2b – This new book is one of the best works of the author / Ez az új könyv az író munkái közül az egyik legjobb

Az 1a-nál a hajamról, mint általánosságban beszélek. Tehát arról a dologról, ami „összességben a fejemen van”, ilyen értelemben megszámlálhatatlan. Az 1b-ben viszont, a „hair” nem hajat, hanem hajszálat jelent és mikor felkiáltok, hogy észrevettem egy ősz hajszálat, akkor a „hair” már megszámlálható, hiszen a hajszálaimat már meg tudom számolni külön-külön, így használhatom a határozatlan névelőt.

A 2a-nál a munkáról általánosságban beszélek, a munka, mint „fogalom”, így megszámlálhatatlan. A 2b-nél viszont, a „work” jelentése „művészeti alkotás, mű”, azokat pedig meg lehet számolni, pl. jelen esetben az író által írt könyveket. Ebben az esetben a „work” megszámlálható főnév és helyes a többes szám használata.

0 Komment - A főnevek megszámlálhatósága