A főnevek többes száma

Az angol főnevek többes számát az esetek döntő többségében nagyon egyszerű képezni.

A főnevek többes száma

Az angol főnevek többes számát az esetek döntő többségében nagyon egyszerű képezni. A legtöbb esetben „s”-t kell a főnévhez kapcsolni. A „p”-vel, „k”-val vagy „f”-el végződő angol szavak után a hozzákapcsolt „s”-t „sz”-nek, a többi esetben „z”-nek ejtjük:

 • ship – ships (hajó – hajók)
 • reef – reefs (zátony – zátonyok)
 • bank – banks (bank – bankok)
 • cat – cats (macska –macskák)
 • mother – mothers (anya – anyák)
 • door – doors (ajtó – ajtók)

A „ce”-re, „ge”-re, „se”-re vagy „ze”-re végződő szavak után pedig „iz”-nek ejtjük a hozzájuk kapcsolt „s”-t:

 • ace – aces (ász – ászok)
 • fridge – fridges (hűtő – hűtők)
 • house – houses (ház – házak)
 • breeze – breezes (szellő – szellők)

Az „o”-val, „ch”-val, „sh”-val, „ss”-el vagy „x”-el végződő főnevekhez viszont nem „s”-t, hanem „es”-t kapcsolunk, a kiejtése pedig többnyire „iz” (az első példánál „tomato” pl. „z” a kiejtés):

 • tomato – tomatoes (paradicsom – paradicsomok)
 • peach – peaches (barack – barackok)
 • bush – bushes (bokor – bokrok)
 • dress – dresses (ruha – ruhák)
 • fox – foxes (róka – rókák)

Sajnos ez nem minden esetben van így, az idegen eredetű „o”-ra végződő szavak csak „s”-t kapnak, amit „z”-nek ejtünk:

 • kimono – kimonos (kimonó – kimonók)
 • kilo – kilos (kiló – kilók)

Az „y”-ra végződő főnevek trükkösek. Ha az „y”-t mássalhangzó előzi meg akkor többes számban kiesik az „y” és helyette „ies”-t kapcsolunk a szóhoz:

 • company – companies (cég – cégek)
 • victory – victories (győzelem – győzelmek)
 • dictionary – dictionaries (szótár – szótárak)

Ha az „y” előtt magánhangzó áll akkor csak „s”-t kapcsolunk a főnévhez, amit „z”-nek ejtünk:

 • essay – essays (esszé – esszék)
 • monkey – monkeys (majom – majmok)
 • play – plays (színdarab – színdarabok)

Az „f”-re vagy „fe”-re végződő főnevek többes számát általában a megszokott módon („s” kapcsolása) kapjuk, de van egy „piszkos tizenkettő”, amelyek az „f”-et vagy az „fe”-t elhagyják és helyette „ves”-t vesznek fel:

 • calf – calves (borjú – borjak)
 • half – halves (fél – felek)
 • knife – knives (kés – kések)
 • leaf – leaves (levél – levelek)
 • life – lives (élet – életek)
 • loaf – loaves (vekni – veknik)
 • self – selves (önmaga – önmaguk)
 • sheaf – sheaves (köteg – kötegek)
 • shelf – shelves (polc – polcok)
 • thief – thieves (tolvaj – tolvajok)
 • wife – wives (feleség – feleségek)
 • wolf – wolves (farkas – farkasok)

Végül pedig meg kell említeni a kivételeket. Szerencsére elég kevés van belőlük, de léteznek olyan angol főnevek, amelyek tőhangváltással képzik a többes számukat (az alábbi semmi esetre sem egy átfogó lista):

 • mouse – mice (egér – egerek)
 • foot – feet (lábfej – lábfejek)
 • tooth – teeth (fog – fogak)
 • woman – women (nő – nők)

Legvégül pedig egy igazi különlegesség: child – children (gyerek – gyerekek)

Ez egy nagyon gyakran használt szó, így nem árt azonnal megjegyezni a „rendhagyó” többes számával együtt.

Ez a bejegyzés semmiképpen sem ad átfogó képet a főnevek többes számáról, még lenne miről írni, de a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.

0 Komment - A főnevek többes száma