A melléknevek fokozása

Az angol középfok: comparative, és a felsőfok: superlative. Az angol melléknevek fokozásánál három eset lehetséges.

A melléknevek fokozása

Az angol középfok: comparative, és a felsőfok: superlative. Az angol melléknevek fokozásánál három eset lehetséges.

Melléknév fokozás: A rendhagyó

 • good (jó) - better (jobb) - best (legjobb)
 • bad (rossz) - worse (rosszabb) - worst (legrosszabb)
 • little (kevés) - less (kevesebb) - least (legkevesebb)
 • many/much (sok) - more (több) - most (legtöbb)

És két szabályos, az első esetnél a középfoknál „er”-t, a felsőfoknál pedig „est”-et kapcsolunk a melléknévhez:

 • clean (tiszta) - cleaner (tisztább) - cleanest (legtisztább)
 • new (új) - newer (újabb) - newest (legújabb)
 • dark (sötét) - darker (sötétebb) - darkest (legsötétebb)

A második esetnél a melléknév alakja nem változik, középfoknál „more”, felsőfoknál pedig „most” kerül a szó elé:

 • useful (hasznos) - wonderful (csodálatos)
 • more useful (hasznosabb) - more wonderful (csodálatosabb)
 • most useful (leghasznosabb) - most wonderful (legcsodálatosabb)

Bár biztosat nem lehet mondani, de szerencsére vannak irányvonalak arra vonatkozólag, hogy melyik angol melléknév a három közül melyik kategóriába esik. A rendhagyókra sajnos nincs szabály, a szótárra kell hagyatkozni. Az egyszótagú melléknevek általában az „er+est” kategóriába esnek, a rendhagyókat kivéve. A három vagy annál több szótagú melléknevek a „more+most” kategóriába esnek, a kétszótagúak pedig eléggé változóak, természetesen vagy „er+est+ vagy „more+most” kategória.

Mindazonáltal vannak melléknevek, amelyek használhatnak „er+est”-et vagy „more+most”-ot is. De arra figyelj, hogy ne keverd a kettőt pl. egy esszében.

 • simple (egyszerű) - clever (okos)
 • simpler/more simple (egyszerűbb) - cleverer/more clever (okosabb)
 • simplest/most simple (legegyszerűbb) - cleverest/most clever (legokosabb)

Tehát, ha írsz valamit és úgy döntesz, hogy a „more simple”-t használod, akkor ugyanabban az írásban ne használd a „simpler”-t és a „simplest”-et se, csakis a „ more simple”-t , ill. „most simple”-t.

Betűzési szabályok

A rendhagyókról és a „more+most” szerkezetet használó mellékneveknél nincs miről írni. De az „er+est”-et használóknál vannak bizonyos betűzési szabályok, amiket nem árt észben tartani.

Az „e”-re végződő melléknevek ilyenkor csak „r”-t és „st”-t kapnak:

 • brave (bátor) - braver (bátrabb) - bravest (legbátrabb)

Az „y”-ra végződő mellékneveknél az „y”-ból „i” lesz és ezután „er/est”:

 • dirty (piszkos) - dirtier (piszkosabb) - dirtiest (legpiszkosabb)
 • happy (boldog) - happier (boldogabb) - happiest (legboldogabb)

Ha az egyszótagú melléknév magánhangzója után csupán egy darab mássalhangzó áll a mondat végén, akkor a mondatot záró mássalhangzót meg kell kettőzni és utána jön az „er/est”:

 • big (nagy) - bigger (nagyobb) - biggest (legnagyobb)
 • thin (vékony) - thinner (vékonyabb) - thinnest (legvékonyabb)

0 Komment - A melléknevek fokozása