A Used to használata

A „used to”-val azt fejezhetjük ki, hogy nekünk vagy valaki másnak a múltban volt egy szokása, amely a jelenben már nincs.

A Used to használata

A „used to”-val azt fejezhetjük ki, hogy nekünk vagy valaki másnak a múltban volt egy szokása, amely a jelenben már nincs. A magyar nyelvben nincs ilyen szerkezet:

I used to smoke. Régebben dohányoztam. (de már nem dohányzok)

Sokszor úgy fejezzük ki a „used to”-t magyarul, hogy egyszerűen a mondatba beletesszük azt, hogy „régebben”. A „used to” után mindig csupasz infinitívet (bare infinitive) használunk, és minden számban és személyben „used to”-t használunk, tehát nem kell ragozni.

A „used to” tagadása

Előfordulhat, hogy azt akarod kifejezni, hogy a múltban nem dohányoztál. A „used to”-t kétféleképpen lehet tagadni. Lehet pusztán „used not to”-t használni:

I used not to smoke. Régebben nem dohányoztam.

Általában ezt szokták a „used to” formális vagy hivatalos tagadásának hívni, az informálishoz segédigére van szükségünk (did):

Figyelj rá, hogy ha „did”-el tagadsz, akkor már csak „use to” lesz d nélkül a végén, hiszen a „did” már jelzi a múlt időt. (Nagyon halkan azért megjegyezzük, hogy van olyan forrás, amely szerint a “didn’t used to” forma is létezik, de nekünk erre nincsen szükségünk, csak feleslegesen túlbonyolítaná a dolgunkat.)Be used toA „used to” tárgyalásánál mindenképpen meg kell említeni a „be used to” szerkezetet. Bár a jelentésük hasonló, mégse ugyanaz. A „be used to” azt jelenti, hogy hozzá volt/van/lesz szokva valamihez. A „used to”-val ellentétben ezt a szerkezetet bármelyik igeidőben használhatod, utána viszont nem ige áll, hanem főnév, hiszen hozzá volt/van/lesz szokva valamihez:Lehet a jövőre is utalni a „be used to” szerkezettel, de ilyenkor inkább a „get used to”-t használd. Ez a szerkezet egészen konkrétan a „hozzászokás folyamatára” utal, ez egyszerűen kifejezve: „to get used to something = hozzászokik valamihez”.

I didn’t/did not use to smoke. Régebben nem dohányoztam.
I am/was used to impolite people. Hozzá vagyok/voltam szokva az
udvariatlan emberekhez.
I will get used to impolite people. Hozzá fogok szokni az udvariatlan emberekhez.

0 Komment - A Used to használata