Az angol elöljárószavak

A leggyakrabban előforduló angol elöljárószavak, prepozíciók és használatuk.

Az angol elöljárószavak

Az elöljárószó, más néven prepozíció (angolul preposition), általában a névszó előtt áll, és annak mondatbeli viszonyát jelöli.

Az angolban körülbelül 150 elöljárószó létezik. Sajnos a használatukra nem létezik (vagy csak nagyon kevés) fix szabály, ezért elsajátításukhoz sok gyakorlásra és olvasásra van szükség, mivel a helyes alkalmazásuk nagyon fontos. Az of, to és az in például a 10 leggyakrabban használt angol szavak között vannak.

Mint említettem nincs egyértelmű szabály a használatukra vonatkozóan, azonban vannak bizonyos esetek amikor vagy ezt, vagy azt az elöljárószót kell használni. Az alábbiakban megpróbálom a legérthetőbben felvázolni az angol elöljárószavak használatát.

Az angolban az elöljárószót általában egy főnév követi, sohasem követheti ige. Pl: She lives in Japan. – Ő Japánban él. The letter is under your book. – A levél a könyved alatt van.

azonban

I would like to drive my car. – Szeretném vezetni az autómat.

Ebben az esetben a to nem elöljárószó, hanem a főnévi igenév (to drive) része.

Vannak esetek amikor egy mondat prepozícióval végződik, erről bővebben itt olvashatsz.

1. Elöljárószavak használata időpontra, időtartamra stb.

 • Napszakokra, pontos időpontra: at – at five o’clock, at 12.15, at midnight, at sunset
 • Napokra, dátumokra: on – on Monday, on 12 May 2012, on my birthday,
 • Hosszabb időtartamokra mint pl. év, hónap stb.: in – in December, in 1999, in the past, in the 1980s, in the Middle Ages

Az ‘at’ elöljárószót még használhatjuk a következő kifejezésekkel is:

 • at night
 • at the weekend
 • at Christmas
 • at the moment
 • at the same time

Az at/on/in elöljárószavakat nem használjuk a következőkkel: last, next, this, every

Fontos még kitérni az arrive (megérkezni) szóra, amelyet több prepozíció is követhet: at, in vagy on.

Ha azt szeretném kifejezni, hogy mikor érkeztem/érkezem akkor használhatom at/on/in elöljárószavakat a fenti szabályok szerint. Ha azonban azt szeretném kifejezni, hogy hová érkezem akkor az

 • in elöljárószót használom, ha egy országba vagy egy nagyobb városról van szó
 • at elöljárószót használom, ha egy az előzőeknél kisebb helyre érkezem

További prepozíciók ebben a kategóriában:

 • since (a múlt egy meghatározott időpopntjától) pl: since 1980
 • for (egy bizonyos időtartamon keresztül) pl: for 2 years
 • before (egy bizonyos időponttól korábban) pl: before 2012
 • to/till/until (egy időtartam kezdetének és végének megjelölésére) pl: from Monday to/till Sunday

2. Elöljárószavak használata térbeli helyzetekre, pozíciókra

Itt is használhatóak az in/at/on elöljárószavak.

Az ‘in’ elöljárószót használd a következő esetekben:

 • room, building, street, town, city, country (There is no-one in the room.)
 • book, paper etc. (I’ve readabout it in a book.)
 • car, taxi (I left my wallet in the car.)
 • picture, world (There is a nice girl in the picture.)

Az ‘at’ elöljárószót használd a következő esetekben:

 • next to, or by an object (valaminél, valami mellett) pl: We have to get off the bus at the next bus stop.
 • a ‘table’ (asztal) szónál pl: at the table
 • eseményeknél, pl: at a concert, at the party
 • olyan helyeknél ahol valami tipikusat csinálsz, pl: at the cinema, at school, at work (watch a film, study, work)

Az ‘on’ elöljárószót használd a következő esetekben:

 • the picture on the wall
 • London lies on the Thames.
 • on the table
 • on the left
 • on the first floor
 • on the bus, on a plane
 • on TV, on the radio

További prepozíciók ebben a kategóriában:

 • by/next to/beside: mellett pl: Bill is standing by / next to / beside the bus.
 • under: alatt pl: The book is under the table.
 • below: lejebb vmitől pl: They live below us., The temperature never goes below 25.
 • underneath: valami alatt, kevésbé mint az under pl.: she wore a long woollen cardigan underneath her jacket.
 • beneath: alatt, inkább absztrakt esetekben használatos, pl.: He thinks it is beneath him. => Azt gondolja, hogy túl jelentéktelen ahhoz, hogy foglalkozzon vele.
 • above: valamitől magasabb, valami fölé, felett pl.: A small cabin above the lake.
 • accross: át, kersztül pl: Walk accross the bridge!
 • through: keresztül pl.: Drive through the desert!
 • into: ba, be mozgást vagy irányt jelzően pl.: I opened the door, and went into the house.
 • onto: ra, re, felé – He jumped onto the table.

3. Egyéb gyakran előforduló angol elöljárószavak

 • from: This is a present from my grandmother. – Ez egy ajándék a nagymamámtól.
 • of: The wheel of the car. – Az autó kereke.
 • out of: elhagyni valamit pl: Let’s get out of here. – Menjünk innen!
 • about: ról, ről pl.: We were talking about you. – Rólad beszéltünk.
 • towards: mozgás valami felé pl: Go 10 steps towards the vehicle! – Menj 10 lépést a gépjármű felé

Természetesen ettől sokkal több elöljárószó található az angolban. Egy részletesebb táblázat hamarosan az oldalunkon is elérhető lesz.

0 Komment - Az angol elöljárószavak