Az Angol felszólító mód

A felszólító mód számos célra használható. Parancsolhatunk, figyelmeztethetünk, utasítást adhatunk, de kérhetünk is.

Az Angol felszólító mód

A felszólító mód számos célra használható. Parancsolhatunk, figyelmeztethetünk, utasítást adhatunk, de kérhetünk is. Valószínűleg már találkoztál az angol felszólító móddal többes szám első (T/1), egyes szám második (E/2), vagy többes szám második személyben (T/2). Bár vannak szerkezetek, amelyek nagyon emlékeztetnek a felszólító módra más számban és személyben is, mi most csak ezzel a hárommal foglalkozunk.

A felszólító mód használata

A felszólító mód „különlegessége”, hogy általában nem tesszük ki az alanyt. Csupán a csupasz infinitívre (bare infinitive) van szükségünk, és készen is van az angol felszólítás!

Go home. Menj haza!
Finish your breakfast. Fejezzétek be a reggelit!
Move! Mozdulj!

Mint láthatod az összes magyar felszólító mondat után felkiáltó jelet teszünk, angolban viszont ez nem így van. Általában csak a mérges/szigorú/nyers felszólítások (parancs, utasítás, figyelmeztetés stb.) után teszünk felkiáltójelet, egyéb esetekben PONT kerül a mondat végére. Tagadó felszólítást a „don’t/do not” segítségével tehetünk, ez mindig a mondat legelejére kerül:

Don’t move! Ne mozduljatok!
Do not lie to me! Ne hazudj nekem!

Azonban a „do”-t akkor is használhatjuk, ha nem tagadó felszólításról van szó. Ilyenkor nyomatékosítunk, és a mondat elején levő „do” mindig hangsúlyos:

Do stay for dinner. Vacsorázz velünk!
Do finish your homework. Fejezd be a házi feladatot!

Az első példa (do stay for dinner) az egy udvarias kérés/felszólítás, míg a második példa (do finish your homework) kifejezhet türelmetlenséget (pl. most már aztán tényleg csináld meg a házi feladatot). Talán megfigyelted, hogy eddig minden példa E/2-ben vagy T/2-ben volt. T/1-ben a felszólító mód annyiban más, hogy az ige elé még be kell tennünk azt, hogy „let’s”. A „let’s” a „let us” összevont alakja. Ha felszólításról van szó, akkor az összevont alakot használjuk, a „let us”-t más célra használhatjuk (pl. engedély kérésére), így azzal most nem foglalkozunk.

Let’s eat. Együnk!
Let’s go for a walk. Sétáljunk egyet!

A tagadás se okoz különösebb nehézséget T/1-ben, hiszen csupán egy „not”-ot teszünk a „let’s” után:

Let’s not eat cheeseburgers. Ne sajtburgereket együnk!
Let’s not tell her secret. Ne áruljuk el a titkát!

Az IMPREVO 44. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a felszólító móddal, valamint gyakorolhatod is.

Megnézem a leckét!

0 Komment - Az Angol felszólító mód