A Névmás

Pronoun: névmás. A névmások főneveket helyettesíthetnek. Több fajtájuk van.

A Névmás

Pronoun: névmás. A névmások főneveket helyettesíthetnek. Több fajtájuk van.

Personal pronoun: személyes névmás. A személyes névmásokkal embereket, állatokat vagy dolgokat jelölhetünk.

  Singular
Egyes szám
Plural
Többes szám
1st person
1. személy
I
én
we
mi
2nd person
2. személy
you
te
you
ti
3rd person
3. személy
he/she/it
ő
they
ők

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a személyes névmásokat:

Personal pronouns
Személyes névmások
I am George. Én George vagyok.
They are happy. Ők boldogok.

Object pronoun: a személyes névmások tárgyesete. Ezeket az alakokat használjuk akkor, ha a személyes névmások nem az alany, hanem a tárgy szerepét töltik be.

  Singular
Egyes szám
Plural
Többes szám
1st person
1. személy
me
engem(et)
us
minket
2nd person
2. személy
you
téged(et)
you
titeket
3rd person
3. személy
him/her/it
őt
them
őket

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a személyes névmások tárgyesetét:

Object pronouns
Személyes névmások tárgyesete
John likes me. John kedvel engem.
Sarah doesn't like them. Sarah nem kedveli őket.

Possessive pronoun: birtokos névmás. Birtoklás kifejezésére alkalmas névmások.

  Singular
Egyes szám
Plural
Többes szám
1st person
1. személy
mine
enyém
ours
miénk
2nd person
2. személy
yours
tiéd
yours
tiétek
3rd person
3. személy
his/hers/its
övé
theirs
övék

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a birtokos névmásokat:

Possessive pronouns
Birtokos névmások
The cat is hers. A macska az övé.
The house is ours. A ház a miénk.

Demonstrative pronoun: mutató névmás. A mutató névmásokkal pl. tárgyakra “mutatunk” és kifejezzük térbeli viszonyukat (más szavakkal: hogy közel vagy éppen távol vannak tőlünk).

Angol névmás Magyar megfelelő
this ez
that az
these ezek
those azok

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a mutató névmásokat:

Demonstrative pronouns
Mutató névmások
This is an apple. Ez egy alma.
Those are watermelons. Azok görögdinnyék.

Reflexive pronoun: visszaható névmás. Akkor használjuk, amikor a cselekvés visszahat a cselekvés végzőjére (pl. Én megvágtam magam borotválkozás közben => a cselekvés végzője én vagyok, és saját magamat vágtam meg, tehát a cselekvés “visszahatott” rám, a cselekvés végzőjére; a magam visszaható névmás használatával kifejezem, hogy magamat vágtam meg borotválkozás közben és nem mást).

  Singular
Egyes szám
Plural
Többes szám
1st person
1. személy
myself
magam(at)
ourselves
magunk(at)
2nd person
2. személy
yourself
magad(at)
yourselves
magatok(at)
3rd person
3. személy
himself/herself/itself
magát
themselves
maguk(at)

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a visszaható névmást:

Reflexive pronouns
Visszaható névmások
I cut myself while shaving. Megvágtam magam borotválkozás közben.

Indefinite pronoun: határozatlan névmás. A határozatlan névmásokkal úgy utalunk pl. személyekre és tárgyakra, hogy nem nevezzük meg őket pontosan. Alább összeszedtünk néhányat közülük a teljesség igénye nékül:

Angol névmás Magyar megfelelő
everybody mindenki
everything minden
something valami
somewhere valahol
anybody bárki
anything bármi

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a határozatlan névmásokat:

Indefinite pronouns
Határozatlan névmások
I have bought something for you. Vettem neked valamit.
They went somewhere. Elmentek valahova.

Hoztam neked “valamit”, tehát nem mondom meg, nem határozom meg pontosan, hogy mit, ezért nevezzük határozatlan névmásnak.

Ugyanez a helyzet a másik példamondatban is. Nem határozom meg pontosan azt, hogy hova mentek, csak azt, hogy “valahova”.

0 Komment - A Névmás