Befejezett jövő (Future Perfect)

A befejezett jövő idő olyan cselekvések kifejezésére használjuk, amelyek a jövő egy bizonyos pontja előtt be fognak fejeződni.

Befejezett jövő (Future Perfect)

A befejezett jövő egy viszonylag bonyolult, de elég ritkán használt igeidő. A nyelvtanulók általában középfok után ismerkednek meg vele.

Befejezett jövő - Mikor használjuk?

Amikor egy olyan cselekvésről beszélünk, amely egy adott jövőbeli időpontban már a múlt része lesz (vagy éppen akkor fejeződik be). Ez így eléggé „megfoghatatlan”, de egy példa után már egyszerű lesz. Tegyük fel, hogy most január van, iskolába kell járni, de június végén már elvégezzük az iskolát.

 • I will have finished school by the end of June – Június végén már befejeztem az iskolát.

Tehát arról beszélünk (a jelenben), hogy befejezzük az iskolát, ami most még a jövő része (hiszen még január van és még mindig iskolába járunk), június végén (ez az adott jövőbeli időpont) azonban már mindez a múlt része lesz.

Hogyan használjuk a befejezett jövőt?

Ez egy kicsit „rázós” lesz. Will + perfect bare infinitive + időhatározó, amit „by-al” vezetünk be (normál esetben ez ott szokott lenni, de nem kötelező). De mi is az a perfect bare infinitve? A perfect infinitve a befejezett főnévi igenevet takarja és azért „bare”, mert nem használjuk a „to-t”. Gyakorlatilag a perfect bare infinitve = have + past participle (befejezett melléknévi igenév, az ige „harmadik” alakja). Nézzünk rá pár példát:

Bare Infinitive Perfect Bare Infinitive
go have gone
work have worked
eat have eaten
drink have drunk
cook have cooked

Így már nem is olyan bonyolult. Fontos, hogy E/3 személyben sincs különbség, ott is ugyanúgy „have-et” használunk és nem „has-t”, de erre mindjárt visszatérünk a kérdéseknél. Ami még fontos az a „by-al” bevezetett időhatározó. Ez nem csak időhatározó lehet, lehet időhatározói mellékmondat is (gyakorlatilag by + egy rövid mondat, amely az időpontra utal). Ez is egyszerűbb néhány példával.

 • by the end of April - Április végére
 • by the 24th - 24-ére
 • by next week - jövő hétre
 • by Monday - hétfőre
 • by the middle of summer - nyár közepére
 • by the end of next year - következő év végére

Fontos, hogy a „by” szerkezet vagy a mondat elején vagy a mondat végén áll, de semmi esetre se a közepén! Vesszőt akkor se kell használni, ha a mondat elejére kerül. Most pedig nézzük a példákat kijelentő módban.

 • I will have cooked the dinner by 8 o’clock. – 8 órára el fogom készíteni a vacsorát.
 • By the end of March you will have built your house. – Március végére már felépíted a házadat.
 • He will have painted the picture by next month. – Jövő hónapra már elkészül a képpel.

Láthatod, hogy nem szó szerinti fordítások, de azért a lényeg remélhetőleg érthető.

Most jönnek a kérdések. Itt vissza kell térni arra, hogy mindig „have-et” kell használni és sose „has-t”, hiszen így működik a perfect bare infinitive. Furcsán tűnhetnek a „he have” és a „she have” alakok, de ez a szabály. Cserébe ezzel az igeidővel meglehetősen ritkán lehet találkozni.

 • Will he have left by the middle of August? – Augusztus közepére már elmegy?
 • Will we have finished work by tomorrow? – Holnapra már befejezzük a munkát?

Tagadáskor létezik összevont alak, will + not = won’t.

 • They will not / won’t have built the house by Christmas. – Nem építik meg a házat karácsonyra.
 • She will not / won’t have married him by next week. – Nem megy hozzá jövő hétig.

Akármilyen ritka is, a befejezett jövővel is lehet tagadó kérdést feltenni és természetesen itt is vannak összevont alakok. Bár nagyon jók az esélyek arra, hogy ezt sose fogod használni, itt a példa:

 • Will you not have made a fortune by the end of 2020? / Won’t you have made a fortune by the end of 2020? – 2020 végére nem gazdagszol meg?

0 Komment - Befejezett jövő (Future Perfect)