A birtokos eset

Az angolban a birtokos eset képzése viszonylag egyszerű. A szó (főnév) végére aposztróf + s kerül: ’s.

A birtokos eset

Az angolban a birtokos eset képzése viszonylag egyszerű. A szó (főnév) végére aposztróf + s kerül: ’s. Egyes számú főnevek kapnak „’s”-t és a nem „s”-re végződő többes számú főnevek. „S”-re végződő többes számú főnevek nem kapnak „’s”-t, de erről csak később. Pár példa:

 • a child’s story – egy gyermek története
 • a dog’s dream – egy kutya álma
 • women’s taste – nők ízlése
 • the people’s vote – az emberek szavazata

Háromféleképpen kell kiejteni a többes számot jelölő szóvégi „s”-t. Kiejtésben zöngétlen mássalhangzóra végződő szavaknál /sz/ hangot ejtünk.

 • Clark’s – Clarké
 • Pop’s – Öregé (itt az öreget úgy kell érteni mint valakinek az apját)

Kiejtéskor zöngés mássalhangzóra vagy magánhangzóra végződő szavaknál /z/-t ejtünk, ez a leggyakoribb.

 • a butcher’s work – egy hentes munkája
 • the children’s behaviour – a gyerekek viselkedése

Az „s”-re, „z”-re, „ch”-ra (csak ha a kiejtése: /cs/) vagy „x”-re végződő szavaknál pedig /iz/-t ejtünk. Muszáj még egy „i”-t beékelnünk, hiszen két „z”-t, „s + z”-t vagy hasonló lehetetlenségeket kellene kiejtenünk máskülönben.

 • Alex’s apples – Alex almái
 • Tom Cruise’s roles – Tom Cruise szerepei

Tom Cruise meg is mutatta, hogy mindig, minden esetben a kiejtés számít! Hiába végződik „e”-re a neve írásban, mégis „z” hangot ejtünk utoljára, így a többes számot /iz/-nek kell ejteni.

A többes számú „s”-re végződő főnevek csak aposztrófot kapnak és a kiejtésük változatlan marad.

 • girls’ night – lányok éjszakája
 • the students’ party – a diákok bulija

Régi személyek, bibliai alakok stb. „s”-re végződő nevei is mindig csak egy aposztrófot kapnak, kiejtésük birtokos esetben is változatlan marad.

 • Jesus’ teaching – Jézus tanításai
 • Pythagoras’ life – Pythagoras élete

Az egyéb „s”-re végződő nevek felvehetik az „’s”-t többes számban, ilyenkor a kiejtés /iz/, de akár úgy is tehetnek, mint a régies nevek és csak az aposztrófot vehetik fel változatlan kiejtéssel.

 • James’ friend / James’s friend – James barátja
 • Thomas’ wife / Thomas’s wife – Tamás felesége

Az internetet böngészve elég sok eltérő véleményt lehet hallani ezzel kapcsolatban („s”-re végződő nevek). Láttam tanárok megjegyzéseit, akik csak az „’s”-t tartják nyelvtanilag helyesnek, míg mások csak az aposztrófot és megint mások úgy tartják, ahogy én is leírtam. Ennek nyelvtan könyvekben is külön utána jártam, az én forrásaim természetesen azt tartják elfogadhatónak, amit leírtam. Csak azért említem ezt meg, mert nem akarom, hogy pl. az angol tanárod más véleménye miatt azt gondold, hogy az imprevo.hu ellenőrizetlen információkat oszt meg veled.

Birtokos eset: Of + főnév szerkezet

Amit eddig olvastál (tehát az „’s” használata) vonatkozhat országokra és élőlényekre. A legtöbb élettelen dolog esetében azonban az „of + főnév” szerkezet váltja fel az „’s”-t. Ebben az esetben a „birtok” a „birtokos” elé kerül:

 • the story of the house – a ház története
 • the picures of the wall – a fal képei
 • the colour of the sky – az ég színe
 • the taste of freedom – szabadság íze

0 Komment - A birtokos eset