Egyszerű jelen idő (The Present Simple Tense)

Ebben a cikkben röviden összefoglaljuk és átnézzük az egyik legfontosabb angol igeidő, az Egyszerű jelen használatát és szabályait.

Egyszerű jelen idő (The Present Simple Tense)

Az egyszerű jelen az angol igeidők közül minden tekintetben a legkönnyebb. A nyelvtanulók nem is tudják, hogy jó eséllyel már a legelső angol órájukon találkoznak ezzel az igeidővel és használják is, persze az élet nem ilyen egyszerű.

Az Egyszerű jelen használata

Az egyszerű jelennel a megszokott, ismétlődő, általános(an végbemenő) cselekvéseket fejezhetjük ki:

He works at a car wash. Egy autómosónál dolgozik.
She plays the violin. (Ő) hegedül.
We repair cars. Autókat javítunk.

 

 

Az IMPREVO 14. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz az egyszerű jelenidővel.

Megnézem a leckét!

 

Az első példával azt fejezzük ki, hogy valaki egy autómosónál dolgozik, de nem azt, hogy most ő éppen dolgozik. Lehetséges, hogy most is dolgozik éppen a szóban forgó személy, de ez nem fontos információ, a beszélő nem ezt akarja kihangsúlyozni. Ezen logika mentén haladva a második példamondat nem azt fejezi ki, hogy valaki éppen hegedül, hanem azt, hogy a szóban forgó személy tud a hegedűn játszani, és szokott is hegedülni (tehát ismétlődő cselekvés), de nem azt fejezi ki, hogy ez a személy most éppen hegedül. A harmadik példa akár egy olyan kérdésre adott válasz is lehetne, hogy „Mivel foglalkoztok?”. Mi pedig azt mondjuk, hogy autókat javítunk, ez a szakmánk, de ezzel nem azt fejezzük ki, hogy mi most éppen autókat javítunk.

Már ebből is világosan látszik, hogy az egyszerű jelen a magyar jelen időhöz nagyon hasonló bizonyos értelemben, más értelemben viszont nagyon is különbözik. Hasonló, hiszen az általános cselekvések (pl. valaki minden nap eszik/iszik/alszik/dolgozik) kifejezésére használjuk, de különböző, mivel az angolban a jelenben zajló, folyamatban levő cselekvéseket (pl. én most éppen főzök) a folyamatos jelennel fejezzük ki, magyarban azonban erre nincs külön igeidő. Azt kell elsősorban megjegyezned az egyszerű jelennel kapcsolatban, hogy nem használjuk a folyamatban levő cselekvések kifejezésére (bizonyos igéknél tulajdonképpen mégis, de erről majd a bejegyzés legvégén lesz szó).

Az egyszerű jelennel azt is kifejezhetjük, ha valami soha nem történik meg:

You never work on weekends. Sose dolgozol a hétvégeken.

 

Hogyan használjuk?

Használata nagyon egyszerű, a főnévi igenév (infinitive) to nélküli szótári alakját használjuk minden számban és személyben, az egyes szám harmadik személyt leszámítva (E/3). Ilyenkor az igét ragozzuk, de szerencsére ez is nagyon könnyű, a legtöbb esetben csak egy s-t kell az igéhez tenni. Pl. I eat – She eats, I like – She likes, We make – He makes, I feel – It feels.

Vagy ha az ige ss, ch, x, o betű(k) valamelyikére végződik es-t kapcsolunk hozzá:

You kiss She kisses
I watch He watches
They do It does

 

És mi a helyzet, ha y-ra végződik a szavunk? Ilyenkor sajnos nem mindegy, hogy az y előtt mássalhangzó vagy magánhangzó áll. Ha mássalhangzó pl. carry akkor egyes szám harmadikban az y-ból i lesz és es–t teszünk hozzá (he carries).

A jó hír viszont az, hogy, ha az y előtt magánhangzó áll (say) akkor úgy teszünk, mintha mi se történt volna és csupán egy s-t teszünk hozzá (she says).

 

Egyszerű jelen - Tagadás és Kérdés

Tagadáshoz szükségünk lesz a do segédigére és a not tagadószóra. Egyes szám harmadik személyben a do alakja: does, de szerencsére nincs több kivétel. Fontos, hogy ha azt mondom, hogy „nem szeretem az almát” (I do not like apples) általában a not szót nem írjuk ki (csak hivatalos/formális nyelvhasználatkor) és élőbeszédben is kevésbé gyakori. Helyette összevonjuk a do-val, és így kapunk don’t és doesn’t szavakat:

I don’t like apples. Nem szeretem az almát.
He doesn’t like apples. Nem szereti az almát.

 

Figyeld meg továbbá, hogy E/3-ban sem kell s-t kapcsolnunk a főigéhez, ha a does a mondat része. Gondolj rá úgy, hogy a does átveszi az s toldalékot!

Kérdések formálásához mindenképpen szükségünk lesz a do-ra vagy does-ra, de a not-ra csak akkor, ha tagadó-kérdést formálunk:

 

Egyszerű jelen - Egyéb tudnivalók

Az egyszerű jelent gyakran használjuk az alábbi időhatározókkal:

Pl. often, always, never, usually, every

I often play tennis.

On Mondays, on Tuesdays etc.

Így tudod kifejezni azt, ha péntekenként judo edzésed van és részt is veszel rajta:

I have judo training on Fridays.

Whenever, when

Nagyon hasznosak, ha egy minden esetben, folyton megtörténő cselekvést írsz le vagy csupán csak túlozni akarsz, esetleg a humor kedvéért:

 

Whenever I say yes to you something terrible happens. Akárhányszor igent mondok neked, valami szörnyű dolog történik.

 

Idézés say használatával

Bár a könyvek, KRESZ táblák nem tudnak beszélni hozzánk mégis a say-t (to say = mondani) használjuk, ha idézünk belőlük vagy csupán a jelentésüket akarjuk kommunikálni.

The book says, “Sauron is evil”. A könyv szerint Szauron gonosz.
The sign says, “No smoking”. A tábla azt jelzi, tilos a dohányzás.

 

Szalagcímek

Szalagcímeknél (headlines) többségében egyszerű jelent használunk az angolban. Ez sok esetben zavaró lehet, sokszor számomra se világos elsőre vagy a cikk olvasása előtt, hogy miről is fog szólni a cikk, de ez valamiért így alakult ki. Talán éppen azért, mert így kicsit homályos lesz a cím és nagyobb eséllyel olvassák el az emberek. Ha újságcikket kell írnod, javaslom, hogy az egyszerű jelent használd, bár tudom, hogy furcsa lesz, hiszen minden, ami egy újságban megjelenik a múlthoz köthető. Néhány példa:

Pilot dies after accident. A pilóta meghal a baleset után.
Hustler escapes. A szélhámos megmenekül.

Természetesen nem arról van szó, hogy csak és kizárólag az egyszerű jelent használhatod, van olyan eset, amikor nem is tudod megtenni vagy nagyon erőltetett lesz a végeredmény, azonban ez a két példa nem valami különleges eset, rengeteg ilyen címet láthatsz angol nyelvű újságokban.

 

Drámai narratívák

Ne ijedj meg a drámai narratívától, ez egy szép szóösszetétel arra, hogy elmesélsz egy történetet, vagy meccset nézel és hallgatod a kommentárt. Ugyanis bármilyen furcsa, ha angolul mesélsz egy történetet, főleg, ha barátoknak mesélsz egy jó sztorit, az egyszerű jelent ajánlatos használni. Ez furcsának tűnhet, de tapasztalni fogod, hogy a történetek így sokkal életszerűbbek, színesebbek lesznek. Sport esetében egyszerűbb megszokni, hiszen nem neked kell használnod, csak hallgatnod kell a kommentárt.

 

Egyszerű jelen használata jövő kifejezésére

Az egyszerű jelennel jövőbeli eseményeket is ki lehet fejezni. Ez nem azt jelenti, hogy kidobhatod a jövő időt a kukába, de jó, ha ezt észben tartod. Nagyon fontos, hogy ha egyszerű jelennel fejezed ki a jövő időt, akkor használj időhatározót (vagy a szövegkörnyezet tegye egyértelművé a szóban forgó jövőbeli időpontot). Ellenkező esetben a jelen kavarodhat a jövővel és ez problémát okoz.

 

Mégis most történik?!

Legvégül pedig szót kell ejtenünk azokról az igékről, amelyeket egyáltalán nem használhatunk folyamatos jelenben (vagy egyéb folyamatos igeidőben), így végül is ilyenkor az egyszerű jelen fejezi azt ki, hogy a cselekvés éppen most történik, tehát folyamatban van. Összességében nincsen túl sok ilyen ige, de ahhoz elég sokan vannak, hogy felsoroljuk őket. Ilyen igék pl. az érzékeléshez (feel/érez, hear/hall, smell/szagol) és a mentális tevékenységekhez (understand/(meg)ért, know/tud) köthető igék:

I hear voices. Hangokat hallok.
Finish your breakfast. Fejezzétek be a reggelit.
They understand everything. Mindent értenek.

 

Meg kell jegyezzük, hogy vannak esetek, amikor mégis lehet pl. az érzékeléshez kapcsolódó igéket folyamatos igeidőben használni, de akkor mást jelentenek/más értelemben használjuk őket, mint egyszerű jelenben. Erről a témáról kicsit bővebben értekezünk a folyamatos jelen nevű bejegyzésben.

0 Komment - Egyszerű jelen idő (The Present Simple Tense)