A Folyamatos jelen (Present Continuous)

A folyamatos jelen időt főképp akkor használjuk, amikor a cselekvés a beszéd pillanatában történik. Ez az igeidő azonban más esetekben is használható.

A Folyamatos jelen (Present Continuous)

A folyamatos jelent használjuk éppen most történő cselekvéseknél.

 • I’m cooking. – Főzök.
 • He is eating – (Ő) eszik

Ennél a használatnál azt fejezed ki, hogy egy cselekvésnek éppen a közepén vagy. Tehát az első példánál azt mondod, hogy te most éppen főzöl, de nem most kezdted el. A cselekvésnek éppen a folyamatában vagy. Tehát a közelmúltban kezdődött, a jelenben is tart és a közeljövőben lesz vége a cselekvésnek. Ez egy nagy különbség a magyar és angol nyelvek között, magyarban nem teszünk különbséget jelen idő és jelen idő között a cselekvés időtartamát tekintve.

 

Az IMPREVO 33. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a folyamatos jelen idővel, valamint gyakorolhatod is.

Megnézem a leckét

 

Olyan cselekvésekre is használjuk, amelyek mostanában történnek, de nem feltétlenül a beszéd pillanatában.

 • I’m writing a letter. – (Én) levelet írok.
 • They are teaching Spanish. – (Ők) spanyolt tanítanak.

Az első példánál azt mondom, hogy levelet írok. Ez jelentheti azt, mint az előbbiekben, hogy éppen most a levélírás közepén vagyok és írom a levelet, de azt is jelentheti, hogy most levelet írok, de ebben a pillanatban nem írom a levelet. Tegyük fel, hogy levelet írsz, de közben tartasz egy kávé szünetet. Megcsörren a telefon, felveszed és megkérdezi a barátod, hogy mit csinálsz. Te pedig azt mondod, hogy éppen levelet írsz. Hiába kortyolgatsz éppen kávét, a levélírás fontosabb és a barátod se azt akarja megtudni, hogy pillanatnyilag mit csinálsz, hanem, hogy van-e fontos dolgod stb. Ezért mondod, hogy most levelet írsz és nem azt, hogy kávézol. Nagyjából ilyen értelemben használod a folyamatos jelent ennél a példánál.

A másik példa inkább általános értelemben használható. Ők spanyolt tanítanak. Tegyük fel, hogy megkérdezi egy ismerősöd, hogy mi újság a két bátyáddal. Te pedig azt mondod, hogy spanyolt tanítanak. Ez nem jelenti azt, hogy ebben a pillanatban spanyolt tanítanak, csupán azt, hogy foglalkoznak spanyol tanítással.

Ha csak most ismerkedsz a folyamatos jelennel, akkor a használatáról elég most ennyit megjegyezned, de a Haladóknak részben láthatod, hogy még mire lehet használni.

A folyamatos jelen használata

Használata rendkívül egyszerű. Létige (be) jelen idejű alakja(i) + jelen idejű melléknévi igenév (present participle). A létigéről itt olvashatsz: Angol létige A jelen idejű melléknévi igenévtől nem kell megijedni, rosszul hangzik, de nagyon egyszerű képezni: az igéhez egy „ing”-et kapcsolsz. Itt van pár példa:

 • to eat (infinitive) – enni, eat (bare infinitive) – eating (present participle)
 • to drink – inni, drink – drinking
 • to make – csinálni, make – making

A lényeg, hogy a „to” nélküli szótári alakot használd (bare infinitive) a present participle képzésénél. Könnyebb megjegyezni, ha azt mondod a folyamatos jelent be + „ing”-es alakkal képzed.

Pár példa kijelentő módban:

 • I am eating. – Eszek.
 • I’m painting. – Festek.
 • You are eating. – Eszel.
 • They’re cooking. – Főznek.
 • She is learning. – Tanul.
 • He’s playing. – Játszik.

Figyeld meg az összevont alakokat:

 • I am = I’m
 • you are = you’re
 • he/she/it is = he’s/she’s/it’s

A folyamatos jelen tagadása nagyon egyszerű, a létige és az ige közé egy „not”-ot teszel:

 • I am not dancing/I’m not dancing. – Nem táncolok.
 • She is not preparing/She’s not preparing. – Nem készülődik.

A kérdés se okoz különösebb nehézséget:

 • Am I working? – Dolgozok?
 • Are you eating? – Eszel?
 • Is she playing? – Játszik?

Mint láthatod a létige megy előre, utána az alany, majd az ige követi.

A tagadó kérdéseknél már van különbség a nem összevont és összevont alak használatában:

 • Am I not eating? – Nem eszek?
 • Aren’t I eating? – Nem eszek?
 • Are you not cooking? – Nem főzöl?
 • Aren’t you cooking? – Nem főzöl?
 • Is he not playing? – Nem játszik?
 • Isn’t he playing? – Nem játszik?

Én az összevont alak használatát javaslom. Létige+tagadás összevonva, utána alany és ige. Ha nem az összevont alakot használod, akkor viszont létige, alany, tagadószó (not) és ige a sorrend. Nagyon fontos, hogy összevont alaknál tagadó kérdésnél E/1-ben (egyes szám első személy) az „am”-et ki kell cserélni „are”-ra. De fontos, hogy hivatalos szituációkban jobb hanyagolni az “aren’t I”-t, tehát marad az “am I not” ilyen helyzetekre.

Kezdőként azt hiszem bőven elég ennyit megemészteni, sőt. Alább a haladó(bbak)knak szóló rész.

Folyamatos jelen haladóknak

Ha már a kérdéseknél tartottunk fontos leszögezni, hogy „WH kérdéseknél” (tehát nem eldöntendő) is lehet összevont alakot használni.

 • What are you doing? = What’re you doing – Mit csinálsz?
 • Why is she dancing? = Why’s she dancing? – Miért táncol?

De E/1-ben nem lehet!

 • Why am I eating? – Miért eszek?
 • What am I doing? Mit csinálok?

Folyamatos jelen betűzési szabályai „ing”-el

Ha egy darab „e” betűre végződik az ige, az „e” eltűnik:

 • argue – arguing (vitatkozni)
 • hate – hating (utálni)

Kivéve:

 • age – ageing (öregszik, idősödik)
 • dye – dyeing (befesteni pl. hajat)
 • singe – singeing (megperzselni, megpörkölni)

Ha nem egy, hanem kettő „e” van a szó végén akkor mindent megtartunk:

 • agree – agreeing (egyetérteni)
 • see – seeing (látni)

Fontos a die (meghalni) és a lie (hazudni) használata, mivel nagyon hasonlóak a dye (befesteni pl. hajat) igéhez, mégis más szabály vonatkozik rájuk. Elhagyják ez „e”-t, ráadásul az „i”-ből is „y” lesz:

 • die – dying
 • lie – lying

Ha egy egyszótagú szó mássalhangzóra végződik és csak egy magánhangzó van benne akkor megkettőzzük az utolsó mássalhangzót (angolban egy szótagban lehet több magánhangzó is, de csak egyet ejtünk ki):

 • hit – hitting (ütni)
 • run – running (futni)
 • stop – stopping (befejezni v. megállni)

Ha szóvégi „L” előtt egy magánhangzó áll, minden esetben megkettőzzük az „L”-t, kivéve amerikai angolban:

 • travel – travelling (utazni)
 • signal – signalling (jelezni)

Ha „y”-ra végződik az ige akkor simán hozzákapcsoljuk az „ing”-et:

 • carry – carrying (vinni)
 • enjoy – enjoying (élvezni)
 • hurry – hurrying (sietni)

Ha már olvastad az egyszerű múltról szóló részt (Egyszerű múlt – Past simple) akkor látod, hogy nagyon hasonlóak az „ing” betűzés szabályai az „ed” betűzéséhez. Az alábbit egy az egyben megtalálod az egyszerű múltnál szóló résznél is:

Most pedig a legnehezebb rész jön a kettőzéssel kapcsolatban. Azt javaslom, hogy kezdőként csak fusd át az alábbi pár sort, középhaladóként már elmélkedhetsz rajta, haladóként pedig elmélyülhetsz benne. Vannak olyan több szótagú igék, amelyeknél az „ed” szintén megköveteli a szóvégi mássalhangzó megkettőzését. Viszont több feltételnek is meg kell ehhez felelniük. Az utolsó szótag csak egy magánhangzót tartalmazhat (angolban vannak úgynevezett kettőshangzók, magyarban nincsenek), amely után szintén csak egy mássalhangzó állhat a szó végén. További feltétel (és ez a nehéz rész), hogy a hangsúlynak az utolsó szótagra kell esnie. Valószínűleg még a haladók is bajban vannak az angol nyelv hangsúlyozásával. Azt javaslom, hogy ennek a szabálynak a megtanulásával ne foglalkozz még akkor se, ha haladó vagy. Tulajdonképpen, ha haladó vagy akkor már találkoztál velük és használni is tudod ezeket az igéket. Szerencsére ezekből sincs túl sok, így nem kerülsz gyakran bajba miattuk. Ebben az esetben is a gyakorlás az, ami által jól és pontosan meg lehet tanulni ezen igék helyesírását. Azért itt egy pár példa, hogy lásd, miről van szó, a hangsúlyt egy aposztróffal (’) jelölöm:

 • ad’mit – ad’mitted (beismerni)
 • pre’fer – pre’ferred (előnyben részesíteni)

Itt egy ellenpélda is:

 • ’enter – entering (belépni)

Folyamatos jelen használata jövő kifejezésére

 • I am taking Barbara to a restaurant tonight. – Este elviszem Barbarát egy étterembe.
 • You’re meeting Peter tomorrow. – Holnap találkozol Pétrrel.

Fontos, hogy használj időhatározót ilyen esetben. A jövőt sokféleképpen ki lehet fejezni az angolban, egyszerű jelennel is lehetséges (Egyszerű Jelen – Simple present) Ha folyamatos jelent használsz, az már egy megállapodást feltételez. Tehát a példában Barbara tudja, hogy étterembe viszed, ebben kölcsönösen megállapodtatok.

Igék, amelyeket nem lehet (minden esetben) folyamatos jelenben használni

Erről nagyon sokat lehetne írni és elmélkedni, de rövidre fogom és csak a leglényegesebb dolgokat nézzük át ezzel kapcsolatban. Az egyszerű jelen nevű bejegyzés végén már nagyon röviden írtunk ezekről az igékről.

Általában nem használhatjuk folyamatosban az olyan igéket, amelyeknek az érzékszervekhez van köze pl: feel (érez), hear (hall), see (lát), smell (szagol)

Általában a mentális tevékenységet kifejező igéket se lehet folyamatosban használni: agree (egyetért), forget (elfelejt), believe (hisz), know (tud), think (gondolkozik)

Fontos továbbá, hogy a be és have segédigék kivételével semmilyen esetben sem lehet a többi segédigét folyamatosban használni!

Fontos, hogy ezeket az igéket általában nem használjuk folyamatosban, de vannak olyan esetek, amikor mégis lehet őket folyamatosban használni az angol nyelv szabályainak megfelelően. Ilyenkor az igét sokszor más értelemben használjuk folyamatos jelenben, mint egyszerű jelenben. Nézzünk pár példát:

Feel. Ha a feel után melléknevet használsz, ami az alany érzéseit/fizikai vagy mentális állapotát jellemzi, akkor lehet folyamatost használni, ennek ellenére inkább az egyszerű jelen a jellemző, azonban nincs jelentésbeli különbség a két használat között:

I feel sad/I’m feeling sad. Szomorú vagyok.
I feel angry/I’m feeling angry. Mérges vagyok.

See. Normál jelentésében nem használod a „see”-t folyamatosban, de jelentheti azt is, hogy találkozni valakivel. Ez egy jó példa arra, hogy az egyszerű illetve folyamatos jelen idők más értelemben használják ezt az igét:

He is seeing his mother next week. Jövő héten meglátogatja az anyukáját.
You are seeing the boss at noon. Délben beszélsz a főnökkel.

 

 

 

0 Komment - A Folyamatos jelen (Present Continuous)