Present Participle, Gerund és Infinitive

Ebben a cikkben röviden áttekintjük, hogy mi is az a Present Participle, a Gerund és az Infinitive.

Present Participle, Gerund és Infinitive

Ving: a folyamatos melléknév igenév (angolul: present participle). Az IMPREVO-ban Ving-nek [Verb + ing : Ige + ing] neveztük el, magyar nyelvű angol nyelvtankönyvekben gyakran az ige “inges” alakjának nevezik. Ezt az alakot használjuk pl. egyszerű folyamatos jelenben igeként (felső példamondat), de melléknévi szerepet is betölthet (alsó példamondat).

Az alábbi példamondatokban dőlt betűkkel, vastagon szedve, aláhúzással jelöljük a Ving-es alakot:

Ige vagy melléknév? Angol mondat Magyar mondat
Ige You are encouraging Paul to work more. (Éppen) arra bátorítod Pault, hogy dolgozzon többet.
Melléknév It is an encouraging message. Ez egy bátorító üzenet.

Gerund: nincs magyar megfelelője. A gerund alakja megegyezik a Ving-gel, tehát a “felszínen” ugyanolyanok, azonban a gerund főnévi szerepet tölt be a mondatban (nem pedig igeit vagy melléknévit, ahogy a Ving).

Az alábbi három példamondatban ugyanazt az alakot használtuk (dancing), az elsőben azonban főnévi szerepet tölt be, ez a gerund. A második példamondatban igeként funkcionál, a harmadikban pedig melléknévként, az utóbbi két mondatban tehát Ving van és nem gerund.

Gerund vagy Ving? Angol mondat Magyar mondat
Gerund (főnévi szerep) Dancing is the best hobby on Earth. A tánc(olás) a legjobb hobbi a világon.
Ving (igei szerep) Kate and Jack are dancing. Kate és Jack (éppen) táncolnak.
Ving (melléknévi szerep) Look! A dancing bear! Nézd! Egy táncoló medve!

Infinitive: gyakran az ige szótári alakját nevezik így, máskor pedig a “to + ige szótári alakja” kombinációt, amely sok esetben (de nem mindig) megfelel a magyar főnévi igenévnek (-ni végződésű igéből képzett szavak, pl. enni, inni, aludni). Az IMPREVO-ban a “to + ige szótári alakjaként” hivatkozunk az infinitive-re, a szót pedig “honosítottuk” és infinitívnek nevezzük. Az infinitívet számos nyelvtani szerkezetben használjuk, talán a legtöbb nyelvtanulónak onnan lehet ismerős, hogy vannak igék, amelyek megkövetelik, hogy utánuk infinitív álljon.

Miért infinitív? Angol mondat Magyar mondat
Az “offer” ige megköveteli a használatát My mother offered to help me. Az anyám felajánlotta, hogy segít nekem.
Az “infinitive of purpose” szerkezet miatt, amellyel saját vagy más céljait fejezhetjük ki I study to become a surgeon. Azért tanulok, hogy orvos legyek.

0 Komment - Present Participle, Gerund és Infinitive