So és Such használata

Tanuld meg hogyan kell használni az angol So és Such nyelvtani szerkezeteket.

So és Such használata

A “so” és “such” használatát nagyon könnyen meglehet jegyezni. Magyarra általában az “olyan” szóval fordítjuk. Nézzük először a “ so” használatát.

SO

A “so”-t legtöbbször melléknévvel kapcsoljuk össze, mindig a melléknév elé kerül. Pl:

  • My neighbours are so loud! – A szomszédaim olyanhangosak!
  • The dinner was so good! – A vacsora olyan jó volt!

Előfordulhat, hogy a “so”-t határozószóval (adverb) használjuk. A határozószavak általában “-ly“-re végződnek. PL:

  • My teacher speaks so quickly I can barely understand her. – A tanárom olyan gyorsan beszél, hogy alig értem.

Tehát a lényeg itt a következő:so + melléknév vagy határozószó


Online Angol Tanulás


SUCH

A “such”-ot általában főnevek vagy jelzős főnevek előtt használjuk. A jelzős főnév az amikor a főnév előtt áll egy melléknév pl: beautiful woman.

  • He’s such an interesting man! – Olyan érdekes férfi!
  • You are such an idiot! – Olyan idióta vagy!
  • Don’t go sailing in such a storm! – Ne menj vitorlázni ilyen viharban!
  • Yesterday was such nice weather. – Olyan szép idő volt tegnap.

Biztos észrevetted, hogy a példamondatokban szerepelt “such a/an” és “such” is “a” és “an” nélkül. Nézzük, mikor melyiket kell használni:

such a: such + a + (melléknév) + főnév egyes számban. Melléknév vagy főnév mássalhangzóval kezdődik. Pl: He is such a nice person.

such an: such + an + (melléknév) + főnév egyes számban. Melléknév vagy főnév magánhangzóval kezdődik. Pl: He is such an awful person.

such: such + (melléknév) + többesszámú/megszámlálhatatlan főnév. Pl: They are such nice people.

Természetesen mint a legtöbb angol nyelvtani szerkezetnél a “so” és “such”-nál is vannak kivételek és egyéb használati módok, de ebben a rövid tananyagban csak a fentieket szerettem volna megemlíteni. Most pedig, ha átolvastad a fentieket és úgy érzed megértetted, akkor old meg az alábbi feladatokat.

0 Komment - So és Such használata