WH kérdések

Azért nevezzük ezeket „wh kérdéseknek”, mert az angol kérdőszavak majdnem mindegyike „wh”-val kezdődik, az egyetlen kivétel a „how”, de még az is tartalmaz „w” és „h” betűket, tehát tulajdonképpen nem lóg ki a sorból.

WH kérdések

Mielőtt rátérnénk a „wh” kérdőszók és kérdések témájára, vizsgáljuk meg az angol kérdéseket egy kicsit közelebbről. Alapvetően háromféle kérdést különböztethetünk meg (előfordulhat, hogy más nyelvtanleírások csupán kettő típust különböztetnek meg, esetleg háromnál többet, de mi ezt a felosztást használjuk):

Eldöntendő kérdések (Yes/No questions)

Az eldöntendő kérdésekre elméletileg igennel vagy nemmel lehet válaszolni, tehát a válaszban el kell döntenünk valamit:

Do you like chocolate? Szereted a csokit?
Do you smoke? Dohányzol?

Láthatod, hogy ezeknél a kérdéseknél a válasz általában igen vagy nem, de nyilván ez szigorúan elméleti síkon működik, hiszen semmilyen természeti törvény nem tiltja meg, hogy azt mondjad: „Csak alkalmanként gyújtok rá”.

Alternatív kérdések (Choice questions)

Ezeknél a kérdéseknél a kérdés elméletileg magában foglalja a választ:

Did she travel to Budapest or Bucharest? Budapestre vagy Bukarestre utazott?

Láthatod, hogy itt a válasz elméletileg Budapest vagy Bukarest lesz, amelyeket a kérdés tartalmaz. Persze, ha a kevésbé hasonló hangzású Kuala Lumpur a „helyes” válasz, akkor a kérdés mégse tartalmazza az alternatívát.

Az IMPREVO 18. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a WH kérdésekkel.

Megnézem a leckét!

WH kérdések (WH questions)

Végre elérkeztünk a „wh” kérdőszavas kérdésekre. Az ilyen típusú kérdésekre adott válaszokban több információra számítunk, mint az előző két típus esetében. Azért nevezzük őket „wh kérdéseknek”, mert az angol kérdőszavak majdnem mindegyike „wh”-val kezdődik, az egyetlen kivétel a „how”, de még az is tartalmaz „w” és „h” betűket, tehát tulajdonképpen nem lóg ki a sorból. A kérdőszavak szinte mindig a mondat legelején vannak, de később kitérünk arra az esetre is, amikor mégsem. Példákkal szemléltetjük, hogy az angol kérdőszavaknak melyek a magyar megfelelői. A szórenddel itt nem foglalkozunk, ha arra is kíváncsi lennél, az IMPREVO angol tanfolyamán ezt a témát is részletesen átvesszük.

A „how” és a „what” (How and what)

A „how” a „hogyan”, a „what” pedig a „mi, mit” magyar megfelelője:

How did you do this? Hogy(an) csináltad ezt?
What is this? Mi ez?

De a „milyen” kérdőszót is „how” vagy „what” használatával tudjuk kifejezni, de itt különbség van a két kérdőszó között. „What + főnév” és „how + melléknév” kombinációkban fordítjuk őket „milyenként”, de a „how + melléknév” esetében a fordítás sokszor „mennyire”:

What colour is your hair? Milyen színű a hajad?
How long is her hair? Milyen/mennyire hosszú a haja?

Van még egy nagyon fontos dolog a „how” és a „what” használatával kapcsolatban. A magyar nyelvtanulók/angolul beszélők gyakran használnak „how”-t, amikor például azt kérdezik, „Hogyan hívod ezt?”. Mivel a „how”-t sok esetben „hogyanként” fordítjuk, nem meglepő, hogy ez a hiba olyan gyakori. Ilyen jellegű kérdéseknél „what”-ot használunk. A fordítás ettől még általában „hogyan” lesz, de erre van alternatíva, ami segít ezt a „szabályt” megjegyezni:

What do you call these? Minek nevezed ezeket?/Hogyan hívod ezeket?

Tehát lehet a „minek” kérdőszót is használni, amely nagyszerű „párja” a „what”-nak.

„Which”

A „which”-et egyaránt lehet személyek és tárgyak esetében is használni. Akkor használjuk, amikor a kérdésben bizonyos „korlátozás” van:

Which one of you is Peter? Közületek kicsoda Péter?

Tegyük fel, hogy négy kolléga beszélget a munkahelyén, akikhez odamegy a főnök asszisztense, mert a főnök Pétert hívatta. Az asszisztens viszont nem tudja, hogy ki is az a Péter, így jön a kérdés. Használhatunk „which”-et, hiszen a korlátozás az, hogy a jelen levő négy ember között keresi Pétert, és nem általánosságban kérdezi, hogy „Kicsoda Péter?”. Ebben az esetben „Who is Peter?” lenne a kérdés. Láthatod, hogy a példában „kicsodaként” fordítottuk a „which”-et, azonban, ha tárgyakról van szó, akkor általában „melyikként” szoktuk fordítani:

We have red and blue roses. Which one do you like better? Vannak piros és kék rózsáink. Melyik tetszik neked jobban?

„Who” és „whose”

Ezeket a kérdőszavakat személyek esetében használjuk. A „who” a magyar „ki, kicsoda”, a whose pedig a „kié, kinek” megfelelője:

Who is your boss? Ki a főnököd?
Whose car is this? Kié ez az autó?

„When” és „where”

A „when” a magyar „mikor”, a „where” pedig a „hol” megfelelője:

When did you arrive? Mikor érkeztél?
Where are you? Hol vagy?

Amikor nem a kérdőszó áll legelöl

Az angol nyelvben a magyarral ellentétben nem ragozhatjuk a kérdőszavakat (nincs külön kérdőszó pl. arra, hogy „kiért, miért, kire, mire”). Ragozás helyett az angolban prepozíciókat használunk. A prepozíciók kerülnek a mondat legelejére, közvetlenül a kérdőszó elé, és ez még nincs is „annyira” távol a magyar használattól:

On what are you working? Min dolgozol?

A probléma azonban az, hogy ez rendkívül hivatalosnak (vagyis formális stílusnak) minősül, és a hétköznapi nyelvhasználat nem igazán használja ezt a megoldást (de a tudományos írásokban gyakran előfordul ez a használat, formális stílus ugyebár…). Szóval a fenti példánk hiába helyes, jó esély van rá, hogy „sérti” a legtöbb anyanyelvi beszélő fülét. Mi a megoldás? A prepozíciót a mondat végére tesszük!

What are you working on? Min dolgozol?

Ez elsőre talán furcsának hat, de sajnos ez így működik. Ez is csak gyakorlás kérdése, egy idő után már „természetesnek” fogod érezni az ilyen típusú kérdéseket.

0 Komment - WH kérdések