Az idő angolul

Az időt angolul többféleképpen is kifejezhetjuk. Ebben a leckében átnézzük a lehetséges módokat példák alapján.

Az idő angolul

Az angolban az idő kifejezésére nem használjuk a 24 órás rendszert, helyette 12-ig számoljuk az időt és a délelőttöt és délutánt a latinból származó "a.m." és a "p.m." rövidítésekkel különböztethetjük meg.

 • a.m. Ante meridiem: Before noon (dél előtt)
 • p.m. Post meridiem: After noon (dél után)

Tehát a számokat 1-12 között a fenti két rövidítés használatával a nap teljes 24 óráját ki tudjuk fejezni.

Például:

 • 2 am = hajnali 2 óra
 • 2 pm = délután 2 óra

Mielőtt tovább mennénk, nézzük meg hogyan kérdezhetünk az időre.

 • What time is it? - Hány óra van? Mennyi az idő?
 • What is the time? - Hány óra van? Mennyi az idő?

Ha udvariasabban szeretnénk megkérdezni az időt, akkor mondhatjuk a következőt is:

 • Could you tell me the time, please? - Lenne szíves megmondani az időt?

Az idő kifejezése

A fenti kérdésekre a válasz mindig a következő képpen kezdődik: It is... vagy It's ....

Az időt kétféle képpen fejezhetjük ki. Egy egyszerűbb informálisabb módon vagy pedig egy hangyányit bonyolultabb formában.

Az egyszerűbb mód

It's óra perc

Itt tehát az "It's" után mondjuk az órát, majd pedig a percet.

 • 6:30 - It's six thirty.
 • 9:15 - It's nine fifteen.
 • 3:25 - It's three twenty-five.

Online Angol Tanulás


A nehezebb (de valószínűleg gyakrabban használt) mód:

It's perc PAST vagy TO óra

Ennél a módnál először a percet mondjuk.

 • 1 és 30 perc között használjuk a PAST-t
 • 31 és 59 perc között használjuk a TO-t

Például: (A példamondatokat magyartalanul fordítom, hogy jobban érzékelhető legyen a jelentés)

 • 2:10 - It's ten past two. (Tízzel múlt kettő)
 • 3:20 - It's twenty past three. (Hússzal múlt három)

Negyedkor nem fontos azt mondanunk, hogy 15. Helyette használhatjuk a "quarter" szót.

 • 2:15 - It's quarter past two. (Negyeddel múlt kettő)
 • 4:15 - It's quarter past four. (Negyeddel múlt négy)

A fél óra kifejezésére a "half" szót használjuk.

 • 4:30 - It's half past four. (Fél órával múlt négy)
 • 9:30 - It's half past nine. (Hél órával múlt kilenc)

Fél után viszont már nem a "past"-ot használjuk, hanem a "to"-t.

 • 5:35 - It's twenty-five to six. (25 perc múlva hat)

Itt ki kell számítanunk, hogy hány perc van még hátra a következő óráig.

 • 2:40 - It's twenty to three. (20 perc múlva három)

Háromnegyednél használhatjuk újra a "quarter" szót, hiszen ilyenkor 15 perc van hátra a következő óráig.

 • 2:45 - It's quarter to three. (Negyed óra múlva három)
 • 6:45 - It's quarter to seven. (Negyed óra múlva hét)

Egész órák

It's óra o'clock

Az egész óráknál könnyú a dolgunk, hoszen itt csak az óra után kell biggyesztenünk az "o'clock" szót.

 • 9:00 - It's nine o'clock. (9 óra)
 • 5:00 - It's five o'clock. (5 óra)

Military time

Amerikai filmekben már biztos hallottad, hogy a katonák másképp mondják az időt, nem úgy használják mint ahogy az előzőekben tanultuk.

Ez azért van, mert az amerikai hadsereg a 24 órás formátumot használja, de azt is egy picit másképp.

Az alábbi táblázatban láthatod a civil időt, annak megfelelőjét a hadseregben, valamint a helyes kiejtését.

Time Military time Pronunciation
12:00 AM 0000 hrs Zero Hundred Hours
1:00 AM 0100 hrs Zero/O One Hundred Hours
2:00 AM 0200 hrs Zero/O Two Hundred Hours
3:00 AM 0300 hrs Zero/O Three Hundred Hours
4:00 AM 0400 hrs Zero/O Four Hundred Hours
5:00 AM 0500 hrs Zero/O Five Hundred Hours
6:00 AM 0600 hrs Zero/O Six Hundred Hours
7:00 AM 0700 hrs Zero/O Seven Hundred Hours
8:00 AM 0800 hrs Zero/O Eight Hundred Hours
9:00 AM 0900 hrs Zero/O Nine Hundred Hours
10:00 AM 1000 hrs Ten Hundred Hours
11:00 AM 1100 hrs Eleven Hundred Hours
12:00 PM 1200 hrs Twelve Hundred Hours
1:00 PM 1300 hrs Thirteen Hundred Hours
2:00 PM 1400 hrs Fourteen Hundred Hours
3:00 PM 1500 hrs Fifteen Hundred Hours
4:00 PM 1600 hrs Sixteen Hundred Hours
5:00 PM 1700 hrs Seventeen Hundred Hours
6:00 PM 1800 hrs Sixteen Hundred Hours
7:00 PM 1900 hrs Nineteen Hundred Hours
8:00 PM 2000 hrs Twenty Hundred Hours
9:00 PM 2100 hrs Tweny-one Hundred Hours
10:00 PM 2200 hrs Tweny-two Hundred Hours
11:00 PM 2300 Tweny-three Hundred Hours

Hogyan mondják a perceket a hadseregben

Ha egy vagy több 0 van elől, akkor a 0-t mindig ki kell mondani. Például:

 • 0515 - Zero Five Fifteen hours
 • 0009 - Zero Zero Zero Nine hours

Ha nincs 0 az elején, akkor az első két számjegyet, majd a második két számjegyet mondjuk egybe.

 • 1345 - Thirteen Forty-five hours
 • 1520 - Fifteen twenty hours

0 Komment - Az idő angolul