Befejezett jelen (Present Perfect)

A befejezett jelen nem a legegyszerűbb az angol igeidők közül, mert ezt lehet jelennek és múltnak is tekinteni.

Befejezett jelen (Present Perfect)

A befejezett jelen felfogható a múlt és a jelen egyfajta keverékének, de azért „inkább” a múltra utal, mint a jelenre. Ez jól szemlélteti, hogy angolban sokszor különbséget kell tennünk az igeidő és a cselekmény valós ideje között. Az igeidő ugyanis önmagában csalóka bizonyos esetekben.

Befejezett jelen - Mikor használjuk?

Olyan nem rég lezárult cselekvéseknél, amelyeknél nem adunk meg konkrét időpontot.

 • I have written the letter. – Megírtam a levelet.
 • I have made coffee. – Csináltam kávét.

Sokan úgy fogalmaznak a befejezett jelennel kapcsolatban, hogy akkor használatos, amikor a múltbeli esemény „kihat a jelenre”. Ebben van igazság, de egyrészt ez csak egy aspektusa a befejezett jelennek a sok közül, másrészt ez a megfogalmazás így egy kissé nagyvonalú.

Az IMPREVO 39. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz a befejezett jelen idővel.

Megnézem a leckét!

 

A nem rég lezárult események általában „kihatnak a jelenre”, ami ennyit tesz, hogy van konkrét jelenbeli vonatkozásuk.

 • I have repaired the toy. – Megjavítottam a játékot.
 • I have made dinner. – Csináltam vacsorát.

Szóval a játékot nemrég megjavította az apa, így a fia tud vele játszani, a vacsorával pedig nemrég készült el anyu és már ott is van az asztalon.

Akkor is ezt használjuk, amikor valami a múltban kezdődött, de még a jelenben is és azután is fennáll.

 • I have recently joined the club. – Nem rég léptem be a klubba.
 • He has been a firefighter for a year. – Már egy éve tűzoltó.

Tehát a beszélő a múltban lépett be a klubba, a beszéd pillanatában is klubtag és azután is az lesz. A tűzoltó pedig egy éve dolgozik tűzoltóként, most is az és az is lesz.

Az is előfordulhat, hogy valami a múltban kezdődött és éppen a beszéd pillanatában fejeződik be.

It is good you eat something at last. You haven’t eaten anything all day. – Jó, hogy végre eszel valamit. Egész nap nem ettél semmit.

Pl. az anya aggódik a gyermeke rossz étvágya miatt és örül, hogy végre enni látja.

Fontos még tudni, hogy olyan eseményeknél is használhatjuk, amik jóval régebben történtek, mint a „nem rég” vagy a közelmúlt, ha van a jelennel kapcsolata, és az esemény akár meg is ismétlődhet a jelenben.

The actor has played in many dramas. – A színész sok drámában játszott.

A szóban forgó színész egy élő, aktív színész, aki jó eséllyel fog még drámában szerepet kapni.

 

Befejezett jelen - Hogyan használjuk?

A legtöbb igeidőhöz hasonlóan ezt is egyszerű képezni. Have/has segédige + befejezett melléknévi igenév (past participle). A befejezett melléknévi igenévtől se kell megijedni, de sajnos nem olyan egyszerű a helyzet, mint a jelen idejű melléknévi igenévnél. A szabályos igéknél (az igék döntő többsége) „(e)d”-t kapcsolunk az igéhez. Ilyen esetekben a befejezett melléknévi igenév megegyezik az ige múlt idejű alakjával.

present tense/past tense/past participle a sorrend alább:

 • finish/finished/finished – befejez
 • argue/argued/argued – vitatkozik
 • ask/asked/asked – kérdez

A rendhagyó igék sajnos bajosak, egyszerűen muszáj őket külön megtanulni, kis könnyebbség, hogy van pár séma, amit használnak, de azt semmi nem jelzi, hogy melyik ige melyik sémába esik.

 • eat/ate/eaten – enni
 • drink/drank/drunk – inni
 • make/made/made – csinálni
 • shake/shook/shaken – rázni
 • sleep/slept/slept – aludni
 • beat/beat/beaten – megverni

Nagyjából ezek a sémák, de sajnos semmi nem fogja jelezni, hogy melyik rendhagyó ige viselkedik úgy, mint a „drink” vagy éppen a „sleep”.

Nézzünk pár példa mondatot kijelentő módban. Csak E/3-ban használunk „has”-t, minden más számban és személyben „have”-et.

 • I have eaten the cake. – Megettem a tortát.
 • He has painted a picture. – (Ő) festett egy képet.
 • They have asked a question. – (Ők) kérdeztek.

Léteznek összevont alakok is:

 • I’ve eaten the cake. = I have eaten the cake.
 • He has painted a picture. = He’s painted a picture.
 • He has painted a picture = He’s painted a picture
 • She has not danced. – Nem táncolt.
 • We have not decided yet. – Még nem döntöttük el.

Ugyanúgy léteznek összevont alakok a tagadásra is. Have + not = haven’t, has + not = hasn’t:

 • She hasn’t danced. = She has not danced.
 • We haven’t decided yet. = We have not decided yet.

A kérdés is egyszerű. Have + alany + past participle és a mondat többi része:

 • Have you seen him? – Láttad (őt)?
 • Has she made lunch? – Csinált ebédet?

Kérdve tagadásnál is használhatunk összevont alakot, de a szórend természetesen más lesz, mint ha nem vonnád össze, hiszen a „not” automatikusan a „haven’t” és a „hasn’t” részei, így ilyenkor az alany után már nem jöhet a „not”:

 • Hasn’t she watched it? = Has she not watched it? – Nem nézte meg?
 • Haven’t I checked it? = Have I not checked it? – Nem ellenőriztem?

Szóval kérdve tagadó mondatban a szórend: haven’t/hasn’t + alany + mondat többi része. De nem összevont alakkal: have/has + alany + not + mondat többi része.

 

Befejezett jelen - Egyéb tudnivalók

Just használata

Leginkább kijelentő módban használatos, kérdésben is előfordulhat, de tagadásban soha. A just a segédige (have, has) és a befejezett melléknévi igenév közé megy (past participle). Nem rég véget ért cselekvéseknél használjuk:

 • We have just finished. – Éppen végeztünk.
 • We have just finished. – Éppen végeztünk.

Befejezetlen periódusok

Befejezetlen periódus alatt érthetjük például a reggelt, de akár egy hetet is. A lényeg, hogy a cselekvés akkor történik, amikor az adott periódusnak még nincs vége. Nézzünk egy példát:

 • I haven’t met him this afternoon. – Nem találkoztam vele délután.

Ez a mondat valamikor délután hangzik el és nagyjából azt fejezi ki, hogy még nem találkoztam az illetővel, de a délutánnak nincsen vége, még találkozhatok vele délután.

For és since

Ha pl. azt akarod kifejezni, hogy egy meghatározott időpont óta nem találkoztál valakivel, akkor a befejezett jelent kell használnod + since ( és utána a konkrét időpont).

 • I haven’t met her since I was thirteen. – Tizenhárom éves korom óta nem találkoztam vele.
 • I haven’t met her since 1980. – 1980 óta nem találkoztam vele.

Ezt ki lehet fejezni a for segítségével is, de akkor nem a konkrét időpontot kell megadni, hanem az időtartamot.

 • I haven’t met her for 30 years. – 30 éve nem találkoztam vele.
 • I haven’t met her for 30 years. – 30 éve nem találkoztam vele.

 

0 Komment - Befejezett jelen (Present Perfect)