Egyszerű jövő (Future Simple)

Az egyszerű jövő idő az egyik legegyszerűbb angol igeidő. Képzése will + ige első alakja és a jövőben bekövetkező pillanatnyi cselekvésre használjuk.

Egyszerű jövő (Future Simple)

Nem egyszerű az élet, ha a jövő idő kifejezéséről van szó. A nyelvtanuláshoz elengedhetetlen, hogy valamilyen „formát” adjunk a jövő kifejezésének, így van egyszerű jövő és egyéb igeidők a jövő kifejezésére. Maga az egyszerű jövő használata pofonegyszerű, de előtte nem árt felsorolni a legfontosabb igeidőket és szerkezeteket, amelyekkel az angolban kifejezhetjük a jövőt.

 

Az IMPREVO 37. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz az egyszerű jövő idővel.

Megnézem a leckét!

 

Már volt róla szó, hogy a jövőt egyszerű jelen idő és folyamatos jelennel is ki lehet fejezni. Fontos a „be going to” szerkezetet is megemlíteni itt. Ez nem önálló igeidő, de egy nagyon fontos (és gyakran használt) szerkezet a jövő kifejezésére. Továbbá az alábbi igeidők is léteznek: egyszerű jövő, folyamatos jövő, befejezett jövő, folyamatos befejezett jövő. Most pedig térjünk rá az egyszerű jövőre.

Az Egyszerű jövő használata

Mikor használjuk?

A beszélő jövőre vonatkozó véleményét, spekulációit, feltételezéseit stb. fejezhetjük ki vele. Előfordul, hogy a mondatot ilyen esetben a „believe, know, expect, suppose” és hasonló igék vezetik be, de ez nem kötelező.

 • He will make it. – Meg fogja csinálni.
 • I’m sure she will do it. – Biztos vagyok benne, hogy meg fogja tenni.

A jövőre vonatkozó megszokott, szokásos cselekvéseket is kifejezhetjük vele:

 • Summer will come again. – Újra jönni fog a nyár.
 • Birds will come back. – A madarak vissza fognak jönni.

Olyankor is az egyszerű jelent használjuk, ha a jelenben hozott hirtelen elhatározásról beszélünk:

 • I need money. - Pénzre van szükségem.
 • I will give you money. - Adok neked pénzt.

Láthatod, hogy ebben az esetben inkább a jelenről van szó, mint a jövőről.

Hogyan használjuk?

A jövő kissé „különleges” a múlt és jelen igeidőkhöz képest a segédigék szemszögéből. Ugyanis az egyszerű jövőt két segédigével is képezhetjük. Will + bare infinitive (will + főnévi igenév „to” nélkül) vagy shall + bare infinitive. Azonban néhány esetet leszámítva (később példákkal illusztráljuk) mindig a will-t célszerű használni. Könnyebbség, hogy a will és a shall alakjai minden számban és személyben megegyeznek.

 • I will dance / I shall dance. - Táncolni fogok.
 • She will paint. / She shall paint. – Festeni fog.

A példákhoz most leírtuk a shall-es verziót is, de csak illusztrációként szolgálnak, használjuk inkább a will-t.

Célszerű a will összevont alakját használni (’ll), érdekes, hogy ez akár a shall összevont alakja is lehetne, mégis ez szigorúan a will összevont alakja. Tehát:

 • I’ll dance. = I will dance.
 • I’ll dance. ≠ I shall dance.

Tagadáskor will/shall + not + bare infinitive. Tagadás összevont alakjai a won’t és a jóval ritkább shan’t:

 • You will not go there. / You won’t go there. – Nem fogsz oda menni.
 • They shall not buy a car. / They shan’t buy a car. – Nem fognak autót venni.

A shall not-os verziókra itt is csupán mint illusztrációkra tekintünk.

Kérdés will/shall + alany + ige:

 • Will we go? – El fogunk menni?
 • Will you cry? – Sírni fogtok?

A kérdve tagadás is pontosan ugyanazt követi, mint a többi igeidő. will/shall + alany + not + ige vagy összevont alaknál won’t/shan’t + alany + ige:

 • Won’t she swim? = Will she not swim? – Nem fog úszni?
 • Won’t they play? = Will they not play? – Nem fognak játszani?

Egyszerű jövő - A shall használata

Határozottság kifejezésére is lehet will-t használni, de a shall ilyenkor még jobban kifejezi a beszélő eltökéltségét. Politikai beszédekben egyáltalán nem furcsa a shall-el találkozni.

 • We shall win. – Győzni fogunk.

A shall használata minősülhet ígéretnek. A fenti példa is tekinthető annak, sőt ilyenkor értelemben még hétköznapi beszédben is használható a will helyett, mindazonáltal inkább a will használatát javaslom. Érdekes módon ez különösen igaz az E/2 és T/2 személyekkel használt shall-re. Mármint, hogy a shall egy ígéretet feltételez, de ez se igaz mindig minden esetre.

 • You shall get a present. – Ajándékot fogsz kapni. (Megígérem, hogy kapni fogsz egy ajándékot)
 • You shall get a reward. – Jutalmat fogtok kapni. (Megígérem, hogy jutalmat fogtok kapni)

Ezeken kívül is van még olyan eset, amikor a shall hasznos számunkra. Pl:

A „let’s” a „let us” összevont alakja, amely egy olyan kifejezés, amit akkor használhatsz, amikor többedmagaddal vagy és felszólítod a társaidat, hogy csináljatok valamit. Nézzük a példát:

 • Let’s drink! – Igyunk!
 • Let’s eat! – Együnk!

Így már mindjárt egyszerű. Mindazonáltal ha udvariasabb formát szeretnél használni, akkor jön be a shall (pontosabban „shall we”) a képbe:

 • Let’s drink, shall we? – Igyunk, rendben?
 • Let’s eat, shall we? – Együnk, rendben?

Javaslattevésnél is használhatjuk a shall-t. Ez is egy nagyon udvarias forma.

 • Shall I open the door? – Kinyissam az ajtót?
 • Shall we dance? – Táncoljunk?

Amikor utasítás vagy szívesség/kérés felől érdeklődünk, akkor is használhatjuk a shall-t.

 • What shall I do with your belongings? – Mit tegyek a holmijával?

Egyéb hasznos tudnivalók

Volt már róla szó, hogy milyen gyakori az egyszerű jelen használata a hírekben, de ettől függetlenül az egyszerű jövővel is sokszor lehet találkozni, amikor jövőbeli tervek hivatalos bejelentéséről van szó, de akár még az időjárás előrejelzések közben is.

 • The government will raise taxes. – A kormány adó(ka)t fog emelni.
 • The storm will move westward – A vihar nyugat felé vonul

0 Komment - Egyszerű jövő (Future Simple)