Folyamatos befejezett jövő

A folyamatos befejezett jövő idő az egyik legritkábban használt angol igeidő, de ettől függetlenül ezt is ismernünk kell.

Folyamatos befejezett jövő

A befejezett jövő is ritkán használatos, a folyamatos befejezett jövő pedig még annál is ritkábban. Ettől függetlenül ez is egy létező igeidő, így ezzel is meg kell ismerkedni a nyelvtanulás során.

Folyamatos befejezett jövő - Mikor használjuk?

Amikor a befejezett jövővel kifejezett cselekvés folyamatos vagy kifejezhető folyamatos cselekvésként, akkor használhatunk folyamatos befejezett jelent. Gyakorlatilag ez minden, ami a folyamatos befejezett jövővel kifejezhető.

  • I will have been living here for 5 years by the end of the month. – Hónap végére már 5 éve lesz, hogy itt lakok.

Folyamatos befejezett jövő - Hogyan használjuk?

Ha már ismered a befejezett jövőt, akkor ez már könnyű lesz. Will have been + present participle (jelen idejű melléknévi igenév, az ige „ing-es” alakja) + „by-al” bevezetett időhatározós szerkezet. Abban is egyezik a két igeidő, hogy a „by-al” bevezetett időhatározós szerkezet igazából nem kötelező, de általában ott van (a mondat elején vagy a végén, de semmiképpen nem a közepén). Nézzük a kijelentő mondatokat:

  • You will have been working here for two years by the end of the week. – A hét végére már két éve lesz, hogy itt dolgozol.
  • By the end of next year she will have been working with us for 50 years. – Jövő év végére már 50 éve lesz annak, hogy velünk dolgozik.

A példákból láthatod, hogy kell még egy szerkezet, „for” + időtartam, ez természetesen a példák befejezett jövős párjainál is kell. Viszont a befejezett jövőt nem csak folyamatossal kifejezhető cselekvésekkel használjuk, ahol pedig nincs „folyamatos”, ott nem kell a „for” + időtartam se.

Nézzük a kérdést:

  • Will she have been studying here for 4 years by the end of the semester? – A szemeszter végén már 4 éve lesz annak, hogy itt tanul?
  • Will we have been studying here for 2 years by the end of the year? – Év végén már két éve lesz annak, hogy itt tanulunk?

Csakúgy, mint a befejezett jövőnél, itt is mindig „have” van és sose „has”. Furcsa lehet a „he have” és a „she have”, de muszáj így használni.

Ha rutinos nyelvtanuló vagy (a folyamatos befejezett jövővel való ismerkedés márpedig ezt feltételezi), akkor a tagadás se okoz nehézséget, itt is vannak összevont alakok:

  • You will not / won’t have been living here for 2 years by the end of July. – Nem lesz két éve annak, hogy itt laksz július végén.

Mint minden igeidőnél, itt is megismerkedünk a kérdve tagadással. Természetesen itt is van összevont alak.

  • Will I not have been studying here for 6 years by next month? / Won’t I have been studying here for 6 years by next month? – Jövő hónapban nem 6 éve lesz már, hogy itt tanulok?

0 Komment - Folyamatos befejezett jövő