Folyamatos jövő idő (Future Continuous)

A folyamatos jövő idővel kitudjuk fejezni, hogy egy cselekvés a jövőben folyamatban lesz. Például, I will be studying at 6 o'clock.

Folyamatos jövő idő (Future Continuous)

A folyamatos jövő természetesen egy újabb módja a jövő kifejezésének. Ha megbarátkoztál már az egyszerű jövővel és a „be going to” szerkezettel, akkor ez sem fog nehézséget okozni.

Folyamatos jövő - Mikor használjuk?

Mint minden folyamatos igeidőnél itt, itt is kiindulunk egy bizonyos időpontból és egy olyan cselekvésről beszélünk, ami a szóban forgó időpont előtt kezdődik és utána is eltart egy bizonyos ideig. Van folyamatos jelen, folyamatos múlt, így természetes, hogy beszélhetünk folyamatos jövőről is. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy olyan jövőbeli cselekvést feltételezünk, amelyet folyamatos igeidővel ki lehet fejezni.

 • I will be cooking dinner at six o’clock tomorrow. – Holnap hatkor vacsorát fogok főzni.
 • This time on Monday he will be playing tennis. – Hétfő ilyenkor teniszezni fog.

Mint láthatod időhatározót kell használni vagy a szövegkörnyezetből kell egyértelművé tenni, hogy milyen időpontról beszélünk (mert kell lennie egy bizonyos időpontnak, amiből kiindulunk).

 

Már többször volt róla szó más igeidők kapcsán, hogy a folyamatos jelennel (és időhatározóval) ki lehet fejezni a jövő időt. A folyamatos jövő nagyon hasonlít a folyamatos jelenhez ebben az értelemben.

 • We will be playing football with them the day after tomorrow. – Holnapután focizni fogunk velük.
 • We are playing football with them the day after tomorrow. – Holnapután focizni fogunk velük.

Az egyforma fordítás ne tévesszen meg, a két angol mondat között ugyanis van jelentésbeli különbség. A folyamatos jelen (második példa) mindig egy előre megtervezett jövőbeli eseményről / cselekvésről beszél. Tehát az ellenfél tudja, hogy holnapután focizni fognak velünk, erről kölcsönösen megállapodtunk. Ezzel szemben a folyamatos jövő (első példa) azt jelzi, hogy nem született erről a dologról konkrét megállapodás, mivel ez a dolog (itt az, hogy focizunk az ellenféllel) normál esetben megtörténik, így nem is volt szükség megállapodásra. Tegyük fel, hogy a szóban forgó holnaputáni nap egy szombat. Gyakran előfordul, hogy szombatonként megjelenünk a grundon és focizunk az ellenfél csapatával, tehát ez már-már rutinszerű, de mindenképpen egy szokványos esemény.

Az igazság az, hogy legtöbbször ez a jelentésbeli különbség egyáltalán nem lényeges, mindenesetre nem árt, ha tudsz róla, hogy létezik.

Folyamatos jövő - Hogyan használjuk?

Ha már a folyamatos jövővel ismerkedsz, akkor biztos van némi tapasztalatod az angol igeidőkkel kapcsolatban, így nem lesz nehéz helyesen használni, sőt, elég egyszerű a dolgod.

Egyszerűen: will + be + present participle (jelen idejű melléknévi igenév, „ing-es”alak). Ez minden számnál és személynél ugyanaz lesz.

 • I will be working tomorrow. – Holnap dolgozni fogok.
 • He will be dancing tonight. – Ma este táncolni fog.

Kijelentésben nincs összevont alak (a „be-t” ugyanis nem vonhatjuk össze), de tagadásnál ugyanúgy van „won’t” (will + not), mint az egyszerű jövőnél.

 • You will not / won’t be painting tomorrow night. – Nem fogsz holnap este festeni.
 • They will not / won’t be singing tonight. – Ma este nem fognak énekelni.

A kérdőszórend a szokásos: will + alany + be + present participle:

 • Will you be swimming on Monday? – Hétfőn úszni fogtok?
 • Will they be perfroming on Saturday? – Szombaton előadnak?

A kérdve tagadás sem okoz meglepetést: will + alany + not + be + present participle vagy won’t + alany + be + present participle:

 • Will you not be working tomorrow? / Won’t you be working tomorrow? – Holnap nem dolgoztok?
 • Will she not be playing tomorrow? / Won’t she be playing tomorrow? – Nem játszik holnap?

0 Komment - Folyamatos jövő idő (Future Continuous)