Befejezett melléknévi igenév

A befejezett melléknévi igenevet az angolban, a magyarhoz hasonlóan használhatjuk jelzős szerkezetekben.

Befejezett melléknévi igenév

Az igei áttekintőben és a befejezett jelennél már kiveséztük, hogyan is kell képezni a „past participle”-t, vagyis az ige „harmadik alakját”. Így itt már csak emlékeztetőül annyit jegyzünk meg, hogy a szabályos igék mindig „(e)d” kapcsolásával, míg a rendhagyó igék zömében teljesen új szóalakokkal képzik a „past participle”-t. Ha már megbarátkoztál a képzésével, a többi már nem túl bonyolult vele kapcsolatban.

A magyarral egyetemben viselkedhet jelzőként/melléknévként, ha az utána jövő főnévre vonatkozik, ilyenkor (és tulajdonképpen csak is ilyenkor) egyezik meg a magyar befejezett melléknévi igenévvel, ha fordítunk:

stolen car lopott autó
broken glass törött üveg
misunderstood person félreértett személy
locked doors zárt ajtók

Online Angol Tanulás


Ezzel az alakkal képezzük a befejezett jelent, befejezett múltat és a befejezett jövőt, valamint a szenvedő szerkezetet (passive) is. Nagyon fontos, hogy ilyenkor soha nem úgy fordítjuk őket magyarra, mint amikor jelzőként/melléknévként viselkedik!

I have watched TV. Tévét néztem.
You had eaten your breakfast. Megetted a reggelidet.
By January, I will have finished school. Januárra már elvégeztem/befejeztem
az iskolát.

Láthatod, hogy magyarra ilyenkor egyszerűen az ige múlt idejű alakjával fordítunk és nem befejezett melléknévi igenévvel.

Van, amikor a „past participle” felcserélhető szenvedő (passive) szerkezettel:

David left. He was followed by his brother =
David left, followed by his brother.
David elment. A testvére követte = David elment,
a testvére pedig követte.
Lancelot was strenghtened by the potion. He
defeated the dragon. = Strenghtened by the
potion, Lancelot defeated the dragon..
A varázsital megerősítette Lancelotot. Legyőzte a
sárkányt = A varázsital megerősítette Lancelotot,
s legyőzte a sárkányt.

Mint láthatod, ilyenkor se a magyar befejezett melléknévi igenevet használjuk.

0 Komment - Befejezett melléknévi igenév