Folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous)

A folyamatos befejezett jelen időt olyan cselekvésekre használjuk, melyek a múltban kezdődtek, folytatódtak a jelenig és lehet, hogy még tovább is fognak.

Folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous)

A folyamatos befejezett jelen nem tartogat sok újdonságot a befejezett jelen után. Képzése kicsit nehezebb, de egy kis gyakorlással ez is könnyen elsajátítható.

Folyamatos befejezett jelen - Mikor használjuk?

Olyankor használjuk, amikor egy cselekvés a múltban kezdődött, de még a beszéd pillanatában is tart vagy éppen a beszéd pillanatakor/éppen előtte fejeződött be.

 • I have been cooking. – Főztem.
 • She has been watching TV. – (Ő) tévét nézett.

Tegyük fel, hogy valaki érdeklődik a felől, hogy mit csináltam. Én azt mondom, hogy főztem, jelen esetben pár perccel a kérdés előtt fejeztem be. De akkor is mondhatnám, ha még mindig főznék.

Biztos észrevetted, hogy ez a használat már a befejezett jelennél is feltűnt, gyakorlatilag ilyen esetekben felcserélhető a két igeidő és azt használod, amelyiket akarod.

Egy befejezett jelennel kifejezhető ismétlődő cselekvést is ki lehet fejezni folyamatos befejezett jelennel.

 • I have read letters this morning / I’ve been reading letters this morning. – Reggel leveleket olvastam.
 • We have counted apples / We have been counting apples. – Almákat számoltunk.

Ismétlődő a cselekvés, hiszen elolvastam egy levelet aztán még egyet és még egyet és így tovább. Láthatod, hogy ebben az esetben is használható a befejezett jelen.

Viszont van különbség a befejezett jelen és a folyamatos befejezett jelen között, ha nem ismétlődő cselekvésről beszélünk.

 • I have cleaned my room ≠ I have been cleaning my room. – Kitakarítottam a szobámat.
 • She has fed the cat ≠ She has been feeding the cat. – Megetette a macskát.

Az első esetben (befejezett jelen) a szobámat kitakarítottam, kész vagyok vele, a második esetben (folyamatos befejezett jelen) azonban nem biztos, hogy kész vagyok, de az igen, hogy az utóbbi időben a szobám takarításával foglalatoskodtam. A második példánál ugyanez érvényes. Az első esetben már megetette a macskát, a másodikban még nincs feltétlenül kész, lehet, hogy éppen most bontja fel a macskakonzervet, de az is lehet, hogy már kész van az etetéssel. A „≠” inkább arra vonatkozik, hogy nem mindig ugyanazt jelentik, de sokszor pontosan ugyanaz a két mondat jelentése.

Fontos még, hogy a folyamatos befejezett jelennel kifejezett nem ismétlődő cselekvés mindig friss. Jó eséllyel még a beszéd pillanatában is tart, de ha be is fejeződött, az nem rég történt.

 • You’ve been painting the room. – Festetted a szobát.
 • They have been baking a cake. – Tortát sütöttek.

A barátunk ruhája csupa festék és a sütés nyomai is jól látszódnak.

 

Folyamatos befejezett jelen - Hogyan használjuk?

Viszonylag összetett igeidőről van szó, de nem kell megijedni. A „have/has” után a „to be” befejezett melléknévi igeneve jön és azután az ige jelen idejű melléknévi igeneve. Egyszerűbben: have/has + been + ige „inges” alakja.

 • I've/I have been watching the news. – A híreket néztem.
 • You've/You have been buying a present. – Ajándékot vásároltatok.

Mint látod, itt is ugyanúgy működnek az összevont alakok, mint a befejezett jelennél.

Kérdésnél have/has + alany + been:

 • Has she been dancing? – Táncolt?
 • Have you been washing the dishes? – Mosogattál?

Tagadáshoz is van összevont alak, ugyanúgy, mint a befejezett jelennél. Have/has + not = haven’t/hasn’t.

 • He has not been sleeping. / He hasn’t been eating. – Nem evett.
 • I’ve not been sleeping. / I haven’t been sleeping. – Nem aludtam.

Kérdve tagadásnál összevont alak használatával: hasn’t/haven’t + alany + been, ha nem vonod össze akkor pedig: have/has + alany + not + been

 • Has she not beeon cooking? / Hasn’t she been cooking? – Nem főzött?
 • Haven’t you been repairing the car? / Have you not been repairing the car? – Nem az autót szerelted?

Ennél az igeidőnél nincs külön haladóknak szóló rész, mert gyakorlatilag ez minden, amit érdemes róla tudnod. Azonban meg kell még jegyeznem, hogy mint minden folyamatos igeidőnél, itt is érvényes az, hogy nem tudsz minden igét minden esetben folyamatosba tenni, így vannak esetek, amikor muszáj befejezett jelent használni. Ezekről az igékről bővebben a folyamatos jelen nevű bejegyzésben olvashatsz.

 

0 Komment - Folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous)