Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek az imprevo.hu honlapon elérhető és megvásárolható összes szolgáltatására érvényesek.

I. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az IMPREVO Kft. (székhely: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/D A. ép. 3. em. 7.; a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni az imprevo.hu oldalnak, tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert az imprevo.hu oldal nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha oldalunk működésével, megrendelési vagy fizetési folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

II. Az ÁSZF célja

Jelen Általános Szerződési Feltételeket az IMPREVO Kft. megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza az imprevo.hu szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, az oldalműködésével kapcsolatos lényeges körülményt.

III. Általános tudnivalók

 • Cégnév: IMPREVO Kft.
 • Székhelye: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/D A. ép. 3. em. 7.
 • Cégjegyzékszám: 14-09-319430
 • Adószám: 25150535-2-14
 • Bankszámlaszám: 10402142-50526771-77801015
 • Email: info@imprevo.hu
 • Web: www.imprevo.hu
 • Telefon: +36-30-256-3553

Oldalunk idegen nyelvi oktatócsomagok forgalmazásával, értékesítésével foglalkozik.

IV. Az ÁSZF hatálya

 1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.
 2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre az IMPREVO Kft. által üzemeltetett www.imprevo.hu webcímen található internetes oldalon keresztül kerül sor.
 3. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a www.imprevo.hu nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
 4. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra).
 5. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a www.imprevo.hu szolgáltatásait az Eladó biztosítja.

Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.

V. A tananyagok megrendelése

Az imprevo.hu oldalon található nyelvoktató szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

 1. A megvásárolni kívánt tananyag csomagot a „KURZUSOK” menüpontban választhatja ki.
 2. A megvásárolt termék a vásárlót időben korlátlan, személyes felhasználásra jogosítja fel. A nyelvoktató csomagok egyben fizetendők. Az árak bruttó árak, melyek a 27% Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
 3. A Megrendeléshez szükség van a Vevő adatainak megadására (név, számlázási cím, email cím).
 4. A „Megrendelem” gombra kattintva befejezhető a megrendelés, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik.A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.
 5. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Eladó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott megrendeléseit is.
 6. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek. A Vevő előfizetése akkor kerül aktiválásra, amikor a befizetett összeg cégünk bankszámláján jóváírásra kerül (ez a választott fizetési módtól függően esetenként 24-48 óra is lehet). Ez az időpont számít az előfizetés kezdetének is.
 7. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08 órától 16 óráig történik. PayPal vagy bankkártyás fizetés esetén a vásárolt tanfolyam a fizetés után azonnal elérhető a vásárló felhasználói fiókján.
 8. A megrendelés feldolgozására megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ha ez munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
 9. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.
 10. A tananyag megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az oldalon keresztül Vevő az Eladóhoz eljuttatja.
 11. A tananyaghoz való hozzáférés kezdetének időpontja az az időpont, amikor az Eladó a Vevő megrendelését aktiválja az imprevo.hu weboldalon.
 12. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés és visszaigazolása (megerősítés) Eladó részéről megtörténik.
 13. A teljesítés időpontja a vásárlás Eladó által történő aktiválásának időpontja.
 14. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 15. A www.imprevo.hu oldalon kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.
 16. Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 17. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 18. A Vevő a vásárlásról elektronikusan kiállított számlát kap.

VI. Fizetés menete

Az Eladó az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja a Vevő számára.

 • Bankkártyás fizetés
 • PayPal fizetés

1. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat weboldalunkon. A kiválasztott termék megrendelése után a Vevő azonnal hozzáférést kap a megvásárolt termékhez. Bankkártya adatokat az Imprevo Kft. nem tárol! A bankkártyás fizetés lebonyolítását a Stripe rendszerén keresztül végezzük, mely az egyik legbiztonságosabbnak ítélt online fizetéseket kezelő rendszer. A Vevőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd megadja a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A Stripe a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard, American Express típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A sikeres vásárlást követően a tranzakcióról oldalunk emailben értesítést küld a Vevőnek, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az oldalunk hibaüzenetben közli a hiba okát.

A Vevő sikeres tranzakció esetén azonnal hozzáférést nyer a megvásárolt termékhez/tanfolyamhoz.

2. PayPal fizetés

PayPal fizetés esetén a Vevő a saját PayPal számlájáról utalja át az előfizetési díjat. A Vevőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "PayPal fizetés" feliratra kattintson. Ezután a Vevő átirányításra kerül a PayPal oldalára, ahol a fizetést elvégezheti. Sikeres fizetés esetén a Vevő visszairányításra kerül az imprevo.hu oldalára. A Vevő sikeres tranzakció esetén azonnal hozzáférést nyer a megvásárolt termékhez/tanfolyamhoz.

3. Közvetlen banki átutalás

Közvetlen banki átutalásra az oldalon nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő mégis ezt a fizetési módot preferálja, munkatársunk díjbekérőt állít ki és küld el a Vevőnek. Erre csak abban az esetben van lehetőség, ha a Vevő ezt kifejezetten kéri. Ezt emailben teheti meg név, számlázási cím, email cím és a megvásárolni kívánt termék nevének megjelölésével.

Átutaláskor a közlemény rovatba kérjük tüntesse fel a díjbekérő azonosítóját a könnyebb beazonosíthatóság miatt.

A Vevő előfizetése akkor kerül aktiválásra, miután a sikeres tranzakciót az IMPREVO Kft. egy munkatársa ellenőrizte. Vevő az átutaláshoz az alábbi banki adatokat használhatja.

Imprevo Kft. banki adatai

 • Bank: K&H Bank Zrt.
 • Bankszámla szám: 10402142-50526771-77801015
 • Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU47 1040 2142 5052 6771 7780 1015
 • SWIFT kód: OKHBHUHB
 • Kedvezményezett neve: IMPREVO Kft.
 • Közlemény rovat: Díjbekérő sorszáma

VII. Szállítási feltételek

Az imprevo.hu weboldalon a Vevő nyelvoktató szolgáltatást vásárolhat. A weboldal fizikai vagy online letölthető termékeket nem árusít, így fizikai értelembe vett szállításra sincs szükség.

Az Eladó a megvásárolt előfizetés időtartamára hozzáférést biztosít a Vevő számára az imprevo.hu weboldalon található  nyelvoktató tananyaghoz.

A Vevő hozzáférése a tananyaghoz az előfizetés aktivációjától kezdődik, melynek időpontja függ a Vevő által választott fizetési módtól.

VIII. Panaszkezelés

Az IMPREVO Kft. ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 • telefonszám: +36-30-256-3553
 • székhely, postacím és a panaszügyintézés helye: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/D A. ép. 3. em. 7.
 • elektronikus levelezési cím: info@imprevo.hu

A panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, panaszával fordulhat továbbá a területileg illetékes jegyzőhöz.

IX. A vásárlástól való elállás

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
 2. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 3. Az előfizetés megvásárlása esetén Vevő csak abban az esetben élhet 14 napos elállási/felmondási jogával, amennyiben még nem kezdte meg a rendszer használatát. Az imprevo.hu oldalon található ingyenes hozzáférésű feladatok lehetőséget biztosítanak a rendszer teljes körű kipróbálására, ezért a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előfizetést követően az imprevo.hu oldal első használata után elállási/felmondási jogát elveszíti.
 4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek.
 5. Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, írjon üzenetet info@imprevo.hu email címre.
 6. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.
 7. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, -különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-, illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

X. Felelősség

 1. A www.imprevo.hu oldalon való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.
 2. A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. (A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.) Cookie szabályzatunkat itt találja.
 3. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely a www.imprevo.hu-hoz való csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.
 4. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.imprevo.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
 5. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a termékekben –a szerzői fejlesztések során -tartalmi változtatást eszközöljön, olyan mértékben, amely nem csökkenti annak sem mennyiségét, sem értékét. ( Mondatanyag/szókészlet változtatásai, nyelvtani magyarázatok bővítése, stb.)

XI. Promóciók

 1. Az Eladó időszakosan promóciókat tarthat, amelynek keretén belül a Vevő kedvezményes áron vagy konstrukcióban juthat hozzá a szolgáltatáshoz.
 2. A promóciók időtartama kötött és az így meghirdetett kedvezmények a promóció időtartamán kívül nem vehetők igénybe.
 3. „Korlátlan hozzáférés” promóció során a Vevő lejárati határidő nélküli hozzáférésben részesül, amelynek rendelkezésre állásának időtartama minimum 1 év.
 4. A „Korlátlan hozzáférés” promócióban vásárolt előfizetések a rendszerben 2018.04.10-ei állapot szerinti Angol nyelvtanfolyam 209 lecke, és/vagy Hétköznapi angol 50 lecke, Angol igeidők, és/vagy Angol szókincsfejlesztő kurzusok használatára jogosítja fel a Vevőt, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a rendszerbe később került leckék hozzáférését újabb díj megfizetéséhez kösse, amelytől a Vevő elállhat.
 5. A különböző promóciók egymással nem összevonhatóak, több kedvezmény együttesen nem használható fel egy vásárlás során.

XII. A szolgáltatás megszüntetése

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást előzetes bejelentés után felfüggessze vagy szüneteltesse.
 2. A szolgáltatás megszüntetése vagy szüneteltetése esetén az Eladó köteles a Vevőt a megszűnés vagy szüneteltetés előtt 1 évvel értesíteni.
 3. A szolgáltatás megszűnése esetén újabb hozzáférések vásárlására már nincsen lehetőség.
 4. Az Eladó biztosítja a rendszerhez való hozzáférést minden Vevőnek az előfizetése időtartamig, ami a „Korlátlan hozzáférés” promóciókban résztvevőknek minimum 1 év.

XIII. A szolgáltatás módosítása

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a tananyagok tartalmát valamint a weboldal megjelenését, technikai funkcióit előzetes bejelentés nélkül módosítsa, azok továbbfejlesztése céljából.

XIV. Jogi nyilatkozat

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

XV. Vitarendezési fórum

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.