Infinitív (The infinitive)

Angolban az "infinitive" az ige alap formája. Amikor az "infinitive"-ről beszélünk, általában a "present", jelenidejű formájára gondolunk, de ez "infinitive" ettől sokkal tágabb téma.

Infinitív (The infinitive)

Az áttekintőben a könnyebb érthetőség kedvéért egyszerűen főnévi igenévnek hívtuk az „infinitive”-t, de a helyzet sokkal bonyolultabb, mint ahogy az áttekintőben leírtuk, így most már a magyar nyelvtantól teljesen idegen módon „infinitívnek” nevezzük. Az infinitív egy elképesztően tág témakör, ez a bejegyzés csupán a legszükségesebbeket veszi át, igazság szerint, ha ennél bonyolultabb dolgok érdekelnek valakit az infinitívvel kapcsolatban, akkor szinte biztos, hogy nem magyar nyelvű nyelvtani segédletben keresgél, hanem angol nyelvűben.

Ebben a bejegyzésben az infinitív öt különböző alakját vesszük át, amely egyébként nem ad teljes képet, mivel hét alakja van, de ez most mellékes. A táblázatban a „to cook” (főzni) igével szemléltetjük őket:

Csupasz infinitív
(bare infinitive)
Jelen infintív/főnévi
igenév
(present infinitive)
Folyamatos
infinitív
(continuous infinitive)
Befejezett infinitív
(perfect infinitive)
Folyamatos
befejezett infinitív
(perfect
continuous
infinitive)
cook/főz to cook/főzni* to be cooking/ -** to have cooked/ -** to have been
cooking/-**

*Hiába van magyar megfelelője, nem minden esetben fordíthatjuk így

**Nincs magyar megfelelője


Online Angol Tanulás


Csupasz infinitív (bare infinitive)

Az egyik legfontosabb dolog a csupasz infinitívvel kapcsolatban, egyszerű jelenben ezt az alakot használjuk, de fontos, hogy E/3 személyben „s”-t kell hozzá kapcsolni. Az igeidőkről külön nem ejtünk szót ebben a bejegyzésben, hiszen weboldalunkon megtalálsz minden információt velük kapcsolatban.

Csupasz infinitívet használunk a „can, may, must, shall, will” módbeli segédigék és a „do” (elsődleges segédige) után. A „shall” és a „will” alapján egyértelmű, hogy a csupasz infinitívet használjuk egyszerű jövő képzésekor is:

I can cook. Tudok főzni.
I may finish in an hour. Talán egy órán belül végzek.
You must protect her. Meg kell őt védened.
They shall go home. Haza fognak menni.
We will take a break. Szünetet fogunk tartani.
I do like you. Valóban kedvellek.

A legutolsó példa nyomatékosítást fejez ki.

Műveltetéskor (causative):

You made me cook. Rávettél, hogy főzzek.

A „help” után is lehet csupasz infinitívet használni (de lehet jelen infinitívet is, erről később):

They helped you cook. Segítettek nektek főzni.
We helped her find a job. Segítettünk neki munkát találni.

Jelen infintív (present infinitive)

Az infinitív többi alakjáról, ha nem is teljes, de átlátható képet lehet adni, azonban a jelen infinitív túl bonyolult, hogy itt rendesen kifejtsük, szóval csak a legszükségesebbeket vesszük át. A jelen infinitív lehet a mondat alanya, ha az ige: „appear, seem, be”. Ilyenkor a jelen infinitív (vagy jelen infinitíves szerkezet) vagy a mondat legelejére kerül vagy a mondat elejére „it” kerül és a jelen infinitív a mondat végére kerül:

To leave the building seems to be a good idea /
It seems to be a good idea to leave the building.
Jó ötletnek tűnik elhagyni az épületet.
To play with the food is impolite / It is impolite to
play
with the food.
Az étellel játszani udvariatlan.
To argue appears unreasonable / It appears
unreasonable to argue.
A veszekedés indokolatlanak látszik.

A „help” után lehet jelen infinitívet is használni a csupasz helyett:

They helped you to cook. Segítettek nektek főzni.
We helped her to find a job. Segítettünk neki munkát találni.

Az IMPREVO 84. leckéjében sokkal részletesebben is megismerkedhetsz az infinitívvel.

Megnézem a leckét!

Műveltetéskor (causative) is használjuk, ha szenvedő (passive) a szerkezet:

She was made to cook. Főzésre kényszerítették.
I was made to run. Futásra kényszerítettek.

Bizonyos infinitíves szerkezetek bevezethetik a mondatot, azonban ezek a szerkezetek a mondat végére is kerülhetnek. Ha bevezetik a mondatot, utánuk vessző kell, ha pedig a mondat végére kerülnek, akkor előttük áll vessző.

To be honest, I don’t like football / I don’t like
footbal, to be honest.
Őszintén szólva nem szeretem a focit.
To cut a long story short, we survived / We
survived, to cut a long story short.
Hogy rövidre zárjam, túléltük.

Sok melléknév után használunk jelen infinitívet. Ezekből sajnos egyszerűen túl sok van ahhoz, hogy felsoroljuk őket, ezért csak példákat nézünk.

It is brave to fight the enemy. Bátor dolog harcolni az ellenséggel.
It is a funny thing to say. Vicces dolog ezt mondani.
It is impossible to finish on time. Lehetetlen időben végezni.
It was interesting to watch you work. Érdekes volt nézni, ahogy dolgozol.
It is a horrible thing to eat when you are satiated. Borzalmas dolog úgy enni, hogy tele vagy.
It is nice to read a good book. Jó dolog egy jó könyvet olvasni.
She is certain to visit me. Bizonyos, hogy meg fog látogatni.
You’re sure to have a good life. Biztos jó életed lesz.

Az utolsó kettő példa a beszélő bizonyosságát fejezi ki. Mint láthatod, vannak olyan esetek, amikor a jelen infinitív egyből a melléknév után jön, de van, amikor muszáj még egy főnevet betenni a melléknév és a jelen infinitív közé (pl. második példa).

Nagyon sok olyan ige van, amely után egyből jelen infinitívet használunk. A teljesség igénye nélkül itt is táblázatba szedtük a példákat. Fontos még megjegyezni, hogy sok ige után használhatunk „gerund”-öt (gerundium) is, így ne csodálkozz, ha a „gerund” leírásánál is találkozol velük akár ezen a weboldalon, akár máshol.

You choose to stay. Azt választod, hogy maradsz.
I agree to work for you. Beleegyezek, hogy neked dolgozzak.
They promised to tell her the truth. Megígérték, hogy elmondják neki az igazságot.
I managed to finish on time. Sikerült időben végeznem.
She learned to drive a car. Megtanult autót vezetni.
They hoped to see their daughter again. Remélték, hogy újra látják a lányukat.
I plan to escape from here. Azt tervezem, hogy elszököm innét.
You tend to behave improperly. Hajlamosak vagytok a helytelen viselkedésre.

Mi alapján tudod eldönteni, hogy melyik ige követeli meg a jelen infinitívet és melyik nem? Sajnos erre nincsen szabály, külön meg kell tanulni, hogy melyik ige mit vonz.

Folyamatos infinitív (continuous infinitive)

A folyamatos jövő képzésénél használjuk, de „to” nélkül. Szintén „to” nélkül állhat még a „may, can/could, must, should” módbeli segédigék után:

They may be doing their homework. Talán éppen a leckét írják.
They can’t/couldn’t be doing their homework. Nem írhatják a leckét (mivel már régen megírták).
They must be doing their homework. Bizonyára a leckét írják.
They shouldn’t be doing their homework. They
should be playing.
Nem kellene a leckét írniuk. Játszaniuk kellene..

Az „appear, happen, pretend és seem” igék után azonban teljes alakkal állnak:

She appears to be cooking. Úgy látszik, főz.
He seems to be working. Úgy tűnik, hogy dolgozik.
I happened to be watching TV when he
shouted for help.
Éppen (úgy alakult), hogy tévét néztem, amikor
segítségért kiáltott.
You pretended to be searching for something. Úgy tettél, mintha keresnél valamit.

Befejezett infinitív (perfect infinitive)

„To” nélkül használjuk befejezett jelen és befejezett jövő képzéséhez. Ezt az alakot is használhatjuk segédigéknél szintén „to” nélkül:

I should have worked harder. Keményebben kellett volna dolgoznom.
You could have become a champion. Bajnok lehettél volna.
They may have escaped from prison. Lehetséges, hogy megszöktek a börtönből.
She couldn’t have painted it all by herself. Egyedül nem lett volna képes megfesteni.

Teljes alakjában használhatjuk a „was/were” után, ilyenkor egy egyezséget/tervet jelöl, amely végül nem következett be:

He was to have been fired by now. Úgy volt, hogy mostanra már kirúgják.
They were to have arrived home last night. Úgy volt, hogy előző estére hazaérnek
(de nem értek haza).

Folyamatos befejezett infinitív (perfect continuous infinitive)

„To” nélkül használjuk folyamatos befejezett jelen és folyamatos befejezett jövő képzéséhez. Szintén „to” nélkül használhatjuk módbeli segédigék után, az „appear és seem” igék után pedig teljes alakkal állnak. Jó hír, hogy többet nem is érdemes erről az alakról tudni (kivéve, ha már nagyon jó az angoltudásod, de akkor valószínűleg már nem nálunk szeretnéd fejleszteni).

He could have been waiting outside
for a long time.
Hosszú időn keresztül várakozhatott odakint.
They shouldn’t have been playing
a dangerous game.
Nem kellett volna veszélyes játékot játszaniuk.
You appear to have been waiting outside
for a long time.
Úgy néz ki, hosszú időn keresztül várakoztál
odakint (mert csurom víz vagy).
They seem to have been playing a
dangerous game.
Úgy látszik, veszélyes játékot játszottak
(mert a bíróság könnyen börtönbüntetést
szabhat ki rájuk).

0 Komment - Infinitív (The infinitive)