A folyamatos melléknévi igenév

A present participle jelzői szerepet töltbe, ilyenkor a magyar folyamatos melléknévi igenév szerepét tölti be.

A folyamatos melléknévi igenév

Az igei áttekintőben már részleteztük a legáltalánosabb dolgokat az ige ezen alakjaival kapcsolatban, így már tudod, hogy ez a két alak kinézetre teljesen megegyezik az angolban. Akkor az egyszerűség kedvéért miért nem vesszük őket egy kalap alá? A kérdés teljesen jogos! Azonban, ha így tennénk, akkor eltorzítanánk a nyelvtant, hiszen a teljes mértékben megegyező alak ellenére teljesen más „nyelvtani szerepeket” töltenek be. Ráadásul úgy gondoljuk, hogy sokkal könnyebb megérteni miről is van szó, ha külön részletezzük a két alakot, ami mindenképpen a te érdeked!

Present participle (folyamatos melléknévi igenév)

Maradjunk inkább a „present participle” megnevezésnél, ugyanis a magyar megfelelő sok esetben félrevezető. Azonban akkor nem, ha a present participle jelzői szerepet tölt. Ilyenkor a magyar folyamatos melléknévi igenév szerepét tölti be, amelyet az igetőhöz kapcsolt –ó/ő képzővel képezzük.


Online Angol Tanulás


melting pot olvasztótégely
Raging Bull Dühöngő bika
screaming woman sikoltó

Az egyik legfontosabb dolog a present participle vonatkozásában az, hogy a folyamatos igeidőket mindig ezzel az alakkal képezzük! Lásd a folyamatos jelen, folyamatos múlt, folyamatos jövő, folyamatos befejezett jelen, folyamatos befejezett múlt és folyamatos befejezett jövő bejegyzéseket.

I am cooking dinner. Vacsorát főzök.
She was helping him. Segített neki.

És itt már láthatod is, hogy miért csalóka a present participle-t egyszerűen folyamatos melléknévi igenévnek nevezni. Ha az igeidők képzéséhez használjuk, teljesen máshogy fordítjuk, ahogy a kiemelés is mutatja.

Ha a present participle nem is annyira szerteágazó téma, mint az infinitív, ebben a bejegyzésben csak a legfontosabbakkal foglalkozunk vele kapcsolatban. Az utolsó dolog, mielőtt rátérnénk a „gerund”-ra, a vonatkozói mellékmondatokkal kapcsolatos. A present participle bizonyos esetekben ki tudja váltani a vonatkozó névmás + ige kombinációját:

People who train karate = People training karate. Emberek, akik karatéznak.
A show that introduces talented young people. =
A show introducing talented young people.
Egy műsor, amely tehetséges fiatalokat mutat be.

Gerund (gerundium)

Maradjunk meg itt is a gerund használatánál, a gerundium kifejezéssel nyelvészeti könyvek/cikkek kivételével nem igen fogsz találkozni, de azért mégis említést tettünk róla. Ezen alakot is széleskörűen lehet használni, itt, szokásunkhoz híven csak a legfontosabbakat emeljük ki. Sok esetben a gerund a magyar –ás/és főnévképző használatával fordítható, néha azonban ez nem lehetséges.

Összetett szavakat képezhetünk gerund + főnév vagy főnév + gerund kombinációjával:

hunting license vadászengedély
living room living room
gold mining aranybányászat
drug trafficking kábítószer-kereskedelem

Ebből már biztos feltűnt, hogy a gerund tulajdonképpen főnévi szerepet tölt be. Fentebb hoztunk példákat present participle + főnév kombinációkra, joggal merülhet fel a kérdés, hogy mégis mi különbség van közötte és a gerund + főnév kombináció között? Kinézetre természetesen semmi, más téren viszont különböznek. Martin Scorsese „Dühöngő bika” c. filmjéből jött az egyik példánk: Raging Bull. Itt a „bull” a főnév, azonban a „raging” az csupán jellemzi a főnevet és nem ad neki teljesen más jelentést! Bika, amely dühöng. Ezzel szemben a vadászengedély („hunting license”) az egy összetett szó és a „hunting” nem kiegészíti/jellemzi a „license”-t, hanem egy teljesen új fogalom keletkezik ebből a szóösszetételből. A „bika, amely dühöng” párhuzamot szem előtt tartva nem mondhatunk olyat, hogy „engedély, amely vadász”.

Az infinitív nevű bejegyzésben már szó volt róla, hogy bizonyos igék infinitív, mások pedig gerund alakot vonzanak. Vannak olyanok, amelyeknél mindkét alakot használhatod úgy, hogy ugyanazt jelentik, más esetekben jelentésbeli különbség van akkor, ha infinitívet vagy gerund-ot használsz. A rossz hír az, hogy ennek bizony utána kell járnod, semmilyen „külsőség” alapján nem tudod eldönteni, hogy melyik ige melyik alakot vonzza. Pár gyakran használt ige, amely gerund-ot vonz:

I admit kissing her. Bevallom, hogy megcsókoltam/magyartalan
fordításban: Bevallom az ő megcsókolását.
You avoid answering tough questions. Kerülöd a kényes kérdések megválaszolását.
He denies talking to him. Tagadja, hogy beszélt vele.
They discussed moving to another house. Megvitatták, hogy egy másik házba költöznek.
You enjoy working in the summer. Szerettek nyáron dolgozni.
We miss cooking. Hiányzik (nekünk) a főzés.
She practices playing the piano. Gyakorolja a zongorázást.
Gyakorolja a zongorázást. Szünetelést/rövid pihenőt javasoltál.

Végül pedig jöjjön egy szintén nagyon gyakori eset: gerund mint a mondat alanya. Ilyen esetekben teljes mértékben működik az –ás/és főnévképző használata:

Writing is boring. Az írás unalmas.
Reading is fun. Az olvasás móka.
Running is healthy. A futás egészséges.
Smoking is harmful. A dohányzás káros.

0 Komment - A folyamatos melléknévi igenév